بهینه سازی در زمان واقعی

در این صفحه تعداد 123 مقاله تخصصی درباره بهینه سازی در زمان واقعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بهینه سازی در زمان واقعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی در زمان واقعی; Combined cooling heat and power; District heating and cooling; Real-time optimization; Operational optimization; Partial load; Real-time data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی در زمان واقعی; Proton Exchange Membrane Fuel Cell; Fuel economy; Energy efficiency; Global Extremum Seeking; Multimodal optimization; Static feed-forward control; AirFr; Air Flow rate; AV; Average Value; BPF; Band-Pass Filter; DP; Dynamic Programming; ECMS; Equivalent C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی در زمان واقعی; AirFr; Air Flow rate; AV; Average Value; BIPV; Building-Integrated Photovoltaic; BPF; Band-Pass Filter; CHP; Combined Heat and Power; DP; Dynamic Programming; ECMS; Equivalent Consumption Minimization Strategy; EMU; Energy Management Unit; ES; Extremum Se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی در زمان واقعی; Sulfuric acid production with flue gas; Modifier-adaptation; Regulatory factors; Real-time optimization; Plant-model mismatch;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی در زمان واقعی; Distributed control; Extremum seeking control; Consensus estimation; Unknown communication networks; Real-time optimization; Multi-agent systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی در زمان واقعی; Multi-agent consensus problems; Leader-following consensus problems; Nonlinear receding horizon control; Real-time optimization; Chaotic systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی در زمان واقعی; Real-time Optimization; Extremum seeking; Perturbations Method; Gradient Estimation; Recursive Least Squares with Forgetting Factor; Averaging; Stability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی در زمان واقعی; Industrial cogeneration process; Day-ahead scheduling; Real-time optimization; Combined heat and power system modeling; Model predictive control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی در زمان واقعی; Sparse linear prediction; Speech and audio processing; Linear programming; Real-time optimization; Speech reconstruction; Packet loss concealment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی در زمان واقعی; Assembly; Intelligent navigation; Operating guidance; Collaborative production; Real-time optimization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی در زمان واقعی; Economic model predictive control; non-linear control; hierarchical control; real-time optimization; hydrodesulfurization; hydrocracking
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی در زمان واقعی; Real-time optimization; Power consumption; Transcritical; CO2 heat pump; Extremum seeking control; Optimisation en temps réel; Consommation d'électricité; Transcritique; Pompe à chaleur au CO2; Régulation par recherche d'extremums;