درختان رگرسیون

در این صفحه تعداد 89 مقاله تخصصی درباره درختان رگرسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درختان رگرسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون; Solar power forecasting; Multi-site forecasting; Spatio-temporal forecasting; Regression trees; Gradient boosting; Machine learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون; Real-time inflation forecasting; Emerging markets; Shrinkage; Factor models; LASSO; Regression trees; Random forests; Complete subset regression; Machine learning; Model confidence set; Forecast combination; Expert forecasts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون; AR; Auto Regressive; MA; Moving Average; ARMA; Auto Regressive Moving Average; ARIMA; Auto Regressive Integrated Moving Average; ANN; Artificial Neural Network; NARX; Nonlinear Autoregressive Network with Exogenous Inputs; SVM; Support Vector Machine; SVR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون; Regression; Linear regression; Regression trees; Random forest regression; l-Arginine metabolism; Vestibular nucleus; Cerebellum;