واکسیناسیون

در این صفحه تعداد 95 مقاله تخصصی درباره واکسیناسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکسیناسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسیناسیون; Inferior; Right ventricle; Acute myocardial infarction; Mortality; Revascularization; Infarctus du myocarde inférieur; Extension VD; Mortalité; Revascularisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسیناسیون; Anterior cruciate ligament; Reconstruction; Fail; Histology; Maturation; Revascularisation; Ligamento cruzado anterior; Reconstrucción; Fallo; Histología; Maduración; Revascularización;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسیناسیون; Ligamento cruzado anterior; Reconstrucción; Fallo; Histología; Maduración; Revascularización; Anterior cruciate ligament; Reconstruction; Fail; Histology; Maturation; Revascularisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسیناسیون; Coronary artery disease; Costing study; Models; Revascularization; DrugAngor stable; Coûts; Modélisation; Revascularisation; MédicamentsBMS, bare-metal stent; CABG, coronary artery bypass graft; CAD, coronary artery disease; CI, confidence interval; DDD,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسیناسیون; Viabilité myocardique; Détecteur à semi-conducteurs; 201Thallium; Revascularisation; Insuffisance cardiaque chroniqueMyocardial viability; Semiconductor detector; 201Thallium; Revascularization; Chronic heart failure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسیناسیون; Microchirurgie; Main; Membre supérieur; Thrombose; Anticoagulant; Lambeau libre; Revascularisation; Médecine factuelleMicrosurgery; Hand; Upper limb; Thrombosis; Anticoagulant; Free flap; Revascularization; Evidence-based medicine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسیناسیون; Acute coronary syndrome; Adherence; Coronary angioplasty; Clinical practice guidelines; RevascularizationSyndromes coronaires aigus; Angioplastie coronaire; Revascularisation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسیناسیون; Acute coronary syndromes; Registry; Bleeding; Thienopyridines; Revascularisation; HeparinACS, acute coronary syndrome; PCI, percutaneous coronary intervention; CABG, coronary artery bypass grafting; LMWH, low molecular weight heparin