غذای دریایی

در این صفحه تعداد 359 مقاله تخصصی درباره غذای دریایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غذای دریایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غذای دریایی; DKP; diketopiperazine; QS; quorum sensing; TMAO; trimethyl-amine-N-oxide; TVB-N; total volatile basic nitrogen; Shewanella baltica; Food spoilage; Genome sequencing; Quorum sensing; Diketopiperazine; Seafood;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غذای دریایی; OPA; O-phthaldialdehyde; MALDI-TOF-MS; Matrix-assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry; AA; amino acid; In vitro digestion; Protein; Meat; Seafood; Minced; Ground; Di-sulfide; Heme iron; Micro-wave; Oven; Baking; Cross-linking
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غذای دریایی; Steaming; Seafood; Toxic elements; PFCs; PAHs; Musk fragrances and UV-Filters; 4-MBC; 3-(4-Methylbenzylidene)camphor; AHTN; 7-acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene; ANOVA; analysis of variance; AsV; arsenic V; BaP; benzo(a)pyrene; BM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غذای دریایی; CVD; cardiovascular diseases; DORM−4; dogfish muscle reference material; HBVSe; selenium health benefit value; ICP-MS; inductive coupled plasma mass spectrometer; MPC; maximum permissible concentration; RDAs; recommended dietary allowances; TORT-2; lobs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غذای دریایی; Seafood; Perfluorinated compounds; Brominated flame retardants; Pharmaceuticals and personal care products; Bioaccessibility; Steaming; α-HBCD; hexabromocyclododecane; BD; sample before digestion; BDE47; 2,2′,4,4'-tetrabromodiphenyl ether; BDE99; 2,2â€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غذای دریایی; Antibiotics; Multi-residue; Seafood; UHPLC-MS/MS; Microbial growth inhibition test; ACN; acetonitrile; CAFOs; confined animal feeding operations; dSPE; dispersive solid phase extraction; dw; dry weight; EU; european union; IS; internal standards; MDLs; me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غذای دریایی; Biologically active polysaccharides; Catalase; Cholesterol; Electroosmosis; Electron spin resonance; Glucose; Mannose; Seafood; Superoxide dismutase; Triglycerides; Waste;