سلولهای Sertoli

در این صفحه تعداد 240 مقاله تخصصی درباره سلولهای Sertoli که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلولهای Sertoli (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای Sertoli; [14C]-MeAIB; α-methylaminoisobutyric acid; ARKO; mice lacking iAR-receptors; ATF-1; activating transcription factor-1; FSHRKO; mice lacking FSH-receptors; iAR; intracellular androgen receptor; GPCR; G protein-coupled receptor; HBSS; Hank's Balanced Sal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای Sertoli; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; BTB; blood-testis barrier; cDNA; complementary deoxyribonucleic acid; DNP; Dinitrophenyl; FBS; fetal bovine serum; GLUT1; glucose transporter 1; GLUT2; glucose transporter 2; GLUT3; glucose transporter 3; hL; human liver; hSC; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای Sertoli; Akt1; v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1; BAPTA-AM; acetoxymethyl ester of 1, 2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; BTB; blood-testis barrier; DBP; dibutyl phthalate; ER; endoplasmic reticulum; ES; ectoplasmic specializati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای Sertoli; Pig; Steroidogenic acute regulatory protein (StAR); Alternative splicing; Genetic variants; Reproductive traits; LCs; Leydig cells; SSCs; spermatogonial stem cells; CYP11A1; cytochrome P450 family 11 subfamily A member 1; HSD3B; 3β-hydroxysteroid dehydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای Sertoli; Light intensity; Oreochromis mossambicus; Androgen receptors; Luteinizing hormone; Spermatogenesis; Sertoli cells; 11-KT; 11-Ketotestosterone; BSA; Bovine serum albumin; DO; Dissolved oxygen; Est; Early spermatids; FSH; Follicle stimulating hormone; GnRH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای Sertoli; AP-1; activating protein-1; ANOVA; analysis of variance; bp; base pair; 8Br-cAMP; 8-bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate; cAMP; 3′,5′-cyclic adenosine monophosphate; cJun; Jun proto-oncogene; cFos; FBJ osteosarcoma oncogene; ChIP; chromatin i