سیستم های اجتماعی و زیست محیطی

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره سیستم های اجتماعی و زیست محیطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم های اجتماعی و زیست محیطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; European Alps; Trade-off; Synergy; Biophysical assessment; Spatial analysis; Socio-ecological systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Agricultural innovation ecosystems; Sustainable agriculture; Sustainability transitions; Socio-ecological systems; Change agency; Systems design; Mission oriented innovation policy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Ecosystem services; Socio-ecological systems; Aquaculture; Ecotourism; Trade-offs; Perceptions; Marine-coastal management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Urban ecosystems; Socio-ecological systems; Urban ecology; Landscape metrics; Climate; GDP; Gini Index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Forest transition; Research methodology; Abductive causal eventism (ACE); Land change science; Political ecology; Socio-ecological systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Organisational transformation; Sustainability in higher education; Socio-ecological systems; Social & environmental responsibility; Behavioural change;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Climate vulnerability; Assessment framework; Climate adaptation; Socio-ecological systems; Decision support;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Networks; Rural development; Forest management; Natural resources; Socio-ecological systems; Institutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Spatial analysis; Urban forest structure; Forest inventory and analysis; Socio-ecological systems; Predictive models
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Urban biodiversity; Urban ecology; Land use change; Urban ecosystem services; Urban ecosystem disservices; Plant conservation; Socio-ecological systems; Urban planning
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Indigenous biocultural knowledge; Traditional Ecological Knowledge; Temporal mapping spatial mapping; Literature review cross-cultural ecology; Biocultural diversity; Socio-ecological systems; Sustainable development
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Indicators dynamic integration; Insular systems; Integral models; Socio-ecological systems; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Indigenous ecological knowledge; Traditional knowledge; Cross-cultural ecology; Biocultural diversity; Socio-ecological systems; Sustainable development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Bayesian Networks; Socio-ecological systems; Expert opinion; Restoration; Revegetation; Decision making; Uncertainty; Species richness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Watershed hydrology; Watershed indicators; Water quality; Socio-ecological systems; Multivariate analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Agent based model; Land use change; Agent functional types; Ecosystem services; Socio-ecological systems; AFT; agent functional type; CRAFTY; competition for resources between agent functional types (name of model); ES; ecosystem services; LULCC; land use
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Agent-based model; Socio-ecological systems; Pest control; Farmers; Information diffusion; Behavioral heterogeneity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; Complex real-life problems; Socio-ecological systems; Fuzzy Cognitive Map; 2-Tuple fuzzy linguistic representation; Centrality measures; Credibility weights; Policy scenario simulations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی و زیست محیطی; EROI, Energy Return on Investment; GCV, Gross Calorific Value; NPP, Net Primary ProductivityEnergy Return on Investment (EROI); Agro-ecosystems; Integrated land use management; Socio-ecological systems; Catalonia