تجزیه و تحلیل تصادفی

در این صفحه تعداد 207 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل تصادفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل تصادفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; First ply failure; Laminated composites; Stacking sequence; Failure criteria; Spatially varying loading position; Stochastic analysis; Locational sensitivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; Nanoclay; Composites; Mechanical properties; Computational modeling; Stochastic analysis; Random parameters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; Microgrids; Renewables integration; Combined heat and power; Biomass; Modeling; Energy storage; Uncertainty; Stochastic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; Stochastic analysis; Uncertainties; Reissner-Mindlin plates; Generalized probabilistic perturbations; Edge-based smoothed finite element method (GP_ES-FEM); Strain smoothing technique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; Stochastic reaction-diffusion neural networks; Unbounded delay; Stochastic analysis; pth moment exponential synchronization; Almost sure exponential synchronization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; Stochastic analysis; Extreme statistics; Second-order hydrodynamics; Characteristic function approach; Springing; Slowly-varying motion; Wave runup;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; Stochastic analysis; Non-stationary random earthquake; Uncertain parameters; Pseudo-excitation method; Time-varying sensitivity coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; Stochastic analysis; Tensile strength; Compressive strength; Elastic modulus; Arbitrary shape heterogeneities; XFEM; Adaptive hanging node;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; ElectroMagnectic Transient Program; Load Capacity; Stochastic Analysis; Transient Torque; Turbine Generator; Zone of Vulnerability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; Road safety; Safety performance function; Crash modification factor; Montecarlo simulation; Benefit-cost analysis; Reliability analysis; Stochastic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; Multiple slopes stability; Stochastic analysis; Probability of failure; FORM; Optimisation problems; Genetic algorithms
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; Stochastic analysis; Random system properties; Composite laminated plates; Thermal buckling; Perturbation technique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصادفی; Building energy simulation; Occupancy-related internal loads; Electricity consumption; Plug loads; Uncertainty quantification; Non-domestic buildings; Stochastic analysis;