مدل معادلات ساختاری

در این صفحه تعداد 276 مقاله تخصصی درباره مدل معادلات ساختاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مدل معادلات ساختاری
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Work stress; Burnout; Work satisfaction; Turnover intentions; Structural equation model; MediationEstrés laboral; Agotamiento; Satisfacción laboral; Intención de abandono; Modelo de ecuaciones estructurales; Mediación
مقالات ISI مدل معادلات ساختاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; CFI; comparative fit index;; FIML; full information maximum likelihood; MIDUS-SR; the Social Recognition subscale of the Mental Illness and Disorder Understanding Scale; OS; the Omnibus Survey; RCT; randomized controlled trial; RMSEA; root mean square err
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Electric vehicles; Public acceptance; Influencing factors; Factor analysis method; Structural equation model; Promotion solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Environmental regulation; Environmental strategy; Extended producer responsibility; Corporate performance; Structural equation model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Composting; Exogenous precursors; Humic substance; Structural equation model; BA; benzoic acid; SR; soybean residue after extracted oil; MS; maize straw; CM; chicken manure; HS; humic substance; HA; humic acid; FA; fulvicacid; RDA; redundancy analysis; NM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Crash causation mechanism; Data generating process; Random parameters model; Structural equation model; Instrumental variable; Joint model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Causal inference; Directed acyclic graph; Extreme value theory; Graphical model; Max-linear model; Max-stable model; Regular variation; Structural equation model; Tail dependence coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; BD; bipolar disorder; MDD; major depressive disorder; SEM; structural equation modeling; TEMPS-A; Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego autoquestionnaire; CATS; Child Abuse and Trauma Scale; LES; Life Experiences Survey; PHQ-9; Pat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Individual subjective factors; External influencing factors; Energy-saving intentions; Energy-saving behaviors; Structural equation model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; TPB; theory of planned behavior; TTM; transtheoretical model; PCA; principal component analysis; CFA; confirmatory factor analysis; SEM; structural equation model; GFI; goodness of fit index; AGFI; adjusted goodness of fit index; CFI; comparative fit inde
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; EBDM; evidence-based decision making; EBI; evidence-based interventions; SHD; state health department; EFA; exploratory factor analysis; CFA; confirmatory factor analysis; SEM; structural equation model; D&I; dissemination and implementation; EIDM; eviden
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Highway-rail grade crossing; Inattentive driving; Survey; Driver characteristics; Factor analysis; Structural equation model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Relief logistics; Sustainable food recovery and redistribution; Forecasting surplus food donation; Artificial neural network; Structural equation model; Multiple linear regression;