مدل معادلات ساختاری

در این صفحه تعداد 276 مقاله تخصصی درباره مدل معادلات ساختاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل معادلات ساختاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Internet addition; Depression; Life events; Structural equation model; Adolescents; Vocational school; IA; Internet addiction; IAT; Young Internet Addiction Test; ASLEC; Adolescent Self-rating Life Events Checklist; SDS; Zung Self-Rating Depression Scale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Causal modeling; Structural equation model; Stability selection; Multi-objective evolutionary algorithm; NSGA-II;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; UK; United Kingdom; GB; Great Britain; AR; anthelmintic resistance; GIN; gastrointestinal nematode; FEC; faecal worm egg count; HBM; Health Belief Model; TPB; Theory of Planned Behaviour; EFA; exploratory factor analysis; CFA; confirmatory factor analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; AB; attitude toward a behavior; B; behavior; CFA; confirmatory factor analysis; CFI; comparative fit index; EFA; exploratory factor analysis; EEF; eco-environment fragile; GFI; goodness of fit index; GOF; Goodness-of-Fit; GTGP; Grain to Green Program; IN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Technology opinion leadership; Technological innovativeness; Gadget lovers; Personal innovativeness; Structural equation model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Knowledge activity; Knowledge creation; Knowledge development; Knowledge management; Knowledge work; Structural equation model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; WMH; white matter hyperintensities; PVH; periventricular hyperintensities; ABC36; Aberdeen 1936 Birth Cohort; GMH; grey matter hyperintensities; ITH; infratentorial hyperintensities; SEM; structural equation model; PCA; principle components analysis; Whit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; AT; aerobic training; IPA; ingenuity pathway analysis; PCA; principal components analysis; RT; resistance training; SEM; structural equation model; T2DM; type 2 diabetes mellitus; Exercise resistance; Type 2 diabetes mellitus; Human skeletal muscle; Gene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Lumbar surgery; Length-of-hospital stay; Functional assessment; Structural equation model; Predictors; Post-surgical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; AAS; atomic absorption spectrometry; AGFI; adjusted goodness of fit index; AIC; Akaike information criterion; CB-Hb; hemoglobin in cord blood; CB-Hg; Hg in cord blood; CFI; comparative fit index; CV; coefficient of variation; GFI; goodness of fit index; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل معادلات ساختاری; Formalization of WebQM with Z; Structural Equation Model; Fitness analysis of model; Goodness-of-fit criteria; Web source quality evaluation process;