ارزیابی پایداری

در این صفحه تعداد 261 مقاله تخصصی درباره ارزیابی پایداری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی پایداری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی پایداری; Condition monitoring; Life cycle assessment; Boiler room; Predictive maintenance; Periodic maintenance; Sustainability assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی پایداری; BIA; Building-Integrated Agriculture; CEA; Controlled-Environment Agriculture; GHG; Greenhouse gas; GWP; Global Warming Potential; PF; Plant Factory; RF; Rooftop farming; RG, RTG; Rooftop greenhouse; SC; Shipping Container; UPA; Urban and periurban agricu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی پایداری; ES; Biomass; Environmental impact assessment; EIA; Renewable Energy Directive; Sustainability assessment; CICES; Common International Classification of Ecosystem Services; ESS; ecosystem services; EA; environmental assessment; EIs; environmental impacts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی پایداری; Life cycle sustainability analysis; Material flow analysis; Resource recovery; Sustainability assessment; Multidimensional value; Circular economy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی پایداری; Electricity system modelling; Sustainability transition; Generation expansion planning; Renewable energy technology; Sustainability assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی پایداری; Composite index; Factor analysis; Geometric mean; Mega-index; Sustainability assessment; Sustainable development planning; Sustainability indicators; Sustainable development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی پایداری; Life cycle assessment (LCA); Integrated assessment model (IAM); THEMIS; Climate change mitigation; Transformation pathways; Sustainability assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی پایداری; Neighborhood; Urban renewal scenarios; Sustainability assessment; Tool; Multi-criteria decision making (MCDM); Spatial decision support system (SDSS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی پایداری; Data center; Sustainability assessment; Energy efficiency; Operational efficiency; Green energy; Resources recyclability; Environmental footprint; Societal impact; Scoring system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی پایداری; Additive manufacturing; Life cycle assessment; Sustainability assessment; Energy consumption; Social sustainability assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی پایداری; sustainability assessment; urban districts; indicators; indicator-system; typology; housing improvement district; sources of information; stakeholder involvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی پایداری; Sustainability assessment; Multi-attribute decision-aid methods; Cropping system; Arable crop; Field vegetables; Pomefruit orchards; Grapevine;