وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین

در این صفحه تعداد 189 مقاله تخصصی درباره وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Unmanned aerial vehicle; Traveling Salesman Problem; Drone Delivery; last mile delivery; Randomized Variable Neighborhood Descent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Transport; Unmanned aerial vehicle; UAV; Aerial sampling; Volatile organic compounds; Source markers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; AI; aridity index; β; normalized blue; BCCH; Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt and Chemical Industry scale; DTM; digital terrain model; ETc; crop evapotranspiration; ETo; reference evapotranspiration; EVI; enhance vegetation index; ExB; excess bl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Fractional vegetation cover (FVC); Unmanned aerial vehicle; (UAV); Low-altitude remote sensing (LARS); Digital photography; Half-Gaussian distribution; Histogram threshold;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; LHP; loop heat pipe; SFC; specific fuel consumption; LHPIPS; Loop heat pipe ice protection system; CIPS; conventional ice protection system; DCCLHP; double compensation chamber loop heat pipe; UAV; unmanned aerial vehicle; CC; compensation chamber; 3WV; t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Nuclear emergency monitoring; Radiological emergency monitoring; Decontamination monitoring; Radiation contamination mapping; Unmanned aerial vehicle; Reconstruction algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Aerial thermography; Photovoltaic inspection; Thermographic inspection; Photovoltaic thermographic inspection; Thermographic camera; Unmanned Aerial Vehicle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Unmanned aerial vehicle; Electricity pricing; Demand response; Aviation transportation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Debris fan; Digital terrain model; Unmanned aerial vehicle; Path planning; Ant colony optimization algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Unmanned aerial vehicle; Close formation flight; Fault-tolerant control; Disturbance observer; Dynamic surface control; Wake vortex;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Unmanned aerial vehicle; Trajectory estimation; Random finite set; Multiple model filtering; System state constraint; Sequential Monte Carlo implementation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Path planning; Optimal trajectory; Obstacle Avoidance; Mixed integer linear program; Unmanned aerial vehicle; Model predictive control; Collision avoidance; Receding horizon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Inertial Navigation System; Model aided navigation; Unmanned Aerial Vehicle; Automatic landing; Altimetry; Ground effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Unmanned aerial vehicle; Slung-load dynamics; Linear quadratic Gaussian; Loop transfer recovery; Parameter-robust control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Fertiliser Rate; Image altitude; Nutritional index; Remote sensor; Spatial resolution; Unmanned aerial vehicle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Unmanned aerial vehicle; Flocking control; Local minimum; Coordinated obstacle avoidance; Pigeon flock;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیلهی نقلیهی هوایی بدون سرنشین; Remote sensing; Bridge deck; Delamination; Infrared thermography; Unmanned aerial vehicle; Mosaic thermogram; K-means clustering; Thresholds; Condition map;