خوشبختی

در این صفحه تعداد 267 مقاله تخصصی درباره خوشبختی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خوشبختی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبختی; 35L65; 90B20; 65M12; 76M12; Scalar conservation law; Nonlocal point constraint; Well-posedness; Finite volume approximation; Vehicular traffics; Crowd dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبختی; Nonlocal conservation law; Multi-dimensional nonlocal balance law; Method of characteristics; Well-posedness; Regularity; Fixed-point problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبختی; Finite difference; High order accuracy; Deforming domains; Time-dependent interface; Well-posedness; Conservation; Summation-by-parts; Stability; Hyperbolic problems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبختی; 35B40; 35K15; 35K55; 35Q35; 76A05; Navier-Stokes equations; Poisson-Nernst-Planck equations; Electro-hydrodynamics; Well-posedness; Decay; Besov space;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبختی; Partial differential equation-based image inpainting; Variational model; Euler-Lagrange equation; Nonlinear diffusion-based model; Well-posedness; Numerical approximation scheme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبختی; Linear systems of ordinary differential equations; The Cauchy problem; Well-posedness; The Opial type condition; Necessary and sufficient conditions; Efficient sufficient conditions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبختی; Conservative fractional diffusion equation; Saddle-point variational formulation; Well-posedness; Expanded mixed finite element method; Optimal-order error analysis; Numerical experiments