کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
4923730 1363064 2017 12 صفحه PDF 27 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pseudo-static stability analysis of rock slopes reinforced by passive bolts using the generalized Hoek-Brown criterion
ترجمه فارسی عنوان
تحلیل پایداری شبه استاتیک ترانشه‌های سنگی مسلح شده با بولت‌های مقاوم با استفاده از معیار هوک-براون تعمیم یافته
کلمات کلیدی
ترانشه سنگی مسلح؛ معیار هوک-براون تصحیح شده؛ بارگذاری لرزه؛ تحلیل حدی؛ مکانیزم گسیتخگی چرخشی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.    مقدمه      

2    تعریف مساله و روش تحلیل

2-1    هندسه و نوع بارگذاری

شکل 1. نوع هندسه و بارگذاری ترانشه سنگی مطالعه شده.

2-2    مشخصات مقاومت

2-3    روش سینماتیک تحلیل حدی

3    کاربرد پایداری ترانشه‌های سنگی مسلح 

شکل 2. مکانیزم گسیختگی لوگ-اسپیرال چرخشی ترانشه سنگی مسلح شده.

شکل 3. حرکت مجازی المان مسلح کننده اعمالی با حجم حرکت چرخشی TI1I2.

4    نتایج عددی

4-1    ارزیابی اثرات پارامترهای مقاومت سنگ

شکل 4. تاثیر مقاومت فشاری تک محوری سنگ بر مقاومت مسلح کننده مورد نیاز

4-2    اثرات پارامترهای هندسه و بارگذاری

شکل 5. مقدار مرز پائینی مقاومت مسلح کننده مورد نیاز در برابر شاخص مقاومت زمین شناسی GSI

شکل 6. تاثیر پارامتر مقاومت mi بر مقدار مرز پائینی مقاومت مسلح کننده مورد نیاز

شکل 7. مقدار مرز پائینی مقاومت مسلح کننده مورد نیاز بصورت تابعی از شیب ترانشه سنگی.

شکل 8. اثرات شدت زلزله بر مقاومت مسلح کننده مورد نیاز.

4-3    مقایسه با روش‌های المان محدود

شکل 9. مش بندی المان محدود بهینه شده از تحلیل سینماتیک مرز بالایی با استفاده از نرم افزار OptumG2.

جدول 1. مقادیر مقاومت مسلح کننده مورد نیاز از روش حاضر و شبیه سازی‌های المان محدود

شکل 10. میدان سرعت بهینه بدست آمده از شبیه سازی‌های نرم افزار OptumG2 برای kh=0 (حالت استاتیکی). 

شکل 11. میدان سرعت بهینه بدست آمده از شبیه سازی‌های نرم افزار OptumG2 برای kh=0.1.

4-4    نقد

شکل 12. میدان تنش المان محدود بهینه: کنتور تابع تسلیم هوک-براون تعمیم یافته برای kh=0.

شکل 13. تعریف هندسه مکانیزم گسیختگی لغزش در سطح تماس سنگ / مسلح کنند و طول گیرداری همراه آن.

5    نتیجه‌گیری

پیوست
ترجمه چکیده
تحلیل پایداری ترانشه‌های سنگی مسلح شده با بولت‌های مقاوم تحت بارهای لرزه در قالب روش سینماتیک نظریه تحلیل حدی بررسی شده است. یک روش شبه استاتیکی برای در نظر گرفتن نیروهای اینرسی شکل گرفته در جرم سنگ در هنگام لرزه در نظر گرفته شده است. مشخصات مقاومت مصالح سنگ بواسطه معیار مقاومت هوک-براون تصحیح شده تشریح شده است، بطوری که بولت‌های مقاوم بمانند میله‌ها مدل شده است بطوری که تنها در برابر نیروهای کششی-فشاری مقاومت می‌کند. از آنجایی که معیار مقاومت هوک-براون قادر به محاسبه روابط به فرم بسته برای فعالیت‌های تکیه گاهی می‌باشد، یک مکانیزم گسیختگی چرخشی بکار گماشته شده است تا محاسبات مرز پائینی دقیقی برای مقاومت مسلح کننده برای جلوگیری از گسیختگی ترانشه بدست آید. سپس این روش برای بررسی اثرات هندسه، مقاومت و پارامترهای بارگذاری با توجه به مطالعات پارامتریک مقدماتی بکار گرفته شده است. دقت این روش بواسطه مقایسه با محاسبات مرز پائین با استفاده از روش تحلیل المان محدود ارزیابی شده است، بطوری که بر قابلیت روش در پیش‌بینی شرایط پایداری و بدست آوردن ویژگی‌های لازم الگوی تغییرشکل تاکید دارد. نهایتا، کاربرد این روش در در نظر گرفتن لغزش در سطح تماس بین مسلح کننده و جرم سنگی بیان شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی
چکیده انگلیسی

The stability analysis of passive bolt-reinforced rock slopes under seismic loads is investigated within the framework of the kinematic approach of limit analysis theory. A pseudo-static method is adopted to account for the inertial forces induced in the rock mass by seismic events. The strength properties of the rock material are described by a modified Hoek-Brown strength criterion, whereas the passive bolts are modeled as bar-like inclusions that exhibit only resistance to tensile-compressive forces. Taking advantage of the ability to compute closed-form expressions for the support functions associated with the modified Hoek-Brown strength criterion, a rotational failure mechanism is implemented to derive rigorous lower bound estimates for the amount of reinforcement strength to prevent slope failure. The approach is then applied to investigating the effects of relevant geometry, strength and loading parameters in light of a preliminary parametric study. The accuracy of the approach is assessed by comparison of the lower bound estimates with finite element limit analysis solutions, thus emphasizing the ability of the approach to properly predict the stability conditions and to capture the essential features of deformation localization pattern. Finally, the extension of the approach to account for slipping at the interface between reinforcements and surrounding rock mass is outlined.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering - Volume 9, Issue 4, August 2017, Pages 659-670
نویسندگان
, , , ,