سیلیکون آمورف

در این صفحه تعداد 684 مقاله تخصصی درباره سیلیکون آمورف که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیلیکون آمورف (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف; a-C; amorphous Carbon; a-Si; amorphous silicon; a-Si:H; hydrogenated amorphous silicon; AgNC; silver nanocomposite; AgNW; silver nanowires; APTES; 3-Aminoproplytriethoxysilane; AZO; aluminium zinc oxide; BLG; bilayer graphene; BIPV; building integrated ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف; Amorphous silicon; Nanocrystalline silicon; Nanocrystalline silicon oxide; Silicon-heterojunction solar cell; Tandem solar cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف; AA; Aquatic Acidification; AE; Aquatic Ecotoxicity; AEU; Aquatic Eutrophication; C; Carcinogen; CdTe; Cadmium-Telluride; CIS; Copper-Indium-Selenide; CUT; cut-off value; EPBT; Energy Payback Time; GA; Genetic Algorithms; GW; Global Warming; IR; Ionizing R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف; a-Si; Amorphous silicon; BNetzA; Federal Network Agency for Electricity; CdTe; Cadmium telluride; CF; Cash Flow; CIS; Copper indium diselenide; CNT; Carbon nanotubes; CPV; Concentrating photovoltaics; c-Si; Crystalline silicon; EU; European Union; Eurosta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف; a-Si; amorphous silicon; BIPV; building integrated photovoltaic; BOS; balance of system; CdTe; cadmium telluride thin film; CIS; copper indium selenide thin film; DSSC; dye sensitized solar cell; EG-silicon; electronic silicon; EPBT; energy payback time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف; Raman spectroscopy; Amorphous silicon; Hydrogen; Microstructure; Fourier transform infrared spectroscopy; Secondary ion mass spectroscopy; Solar cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف; 1G; First generation; 2G; Second generation; 3G; Third generation; AM; Air Mass; AOI; Angle of Incidence; ARC; Anti-Reflective Coating; a-Si; Amorphous silicon; AtaMo; Atacama Module; CDEC; Economic Load Dispatch Center; CdTe; Cadmium Tellurium; CIGS; Cop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف; Solar cell; Amorphous silicon; Heterojunction; Schottky barrier; TCO/a-Si:H; ASA simulation; Low temperature; Open circuit voltage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف; Ag; silver; Ag2S; silver Sulfide; AIST; Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology; AM; air mass; a-Si; amorphous silicon; Au; gold; AZO; Al-doped ZnO; Bi2S3; bismuth(III) sulfide; CB; conduction band; CBD; chemical bath dep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف; Amorphous silicon; Non-bonded hydrogen; Positron annihilation lifetime spectroscopy; Fourier transform infrared spectroscopy; Optical bandgap