فعالیت های بیولوژیکی

در این صفحه تعداد 231 مقاله تخصصی درباره فعالیت های بیولوژیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فعالیت های بیولوژیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های بیولوژیکی; Fucoidan; Depolymerization; Subcritical water treatment; Response surface methodology; Biological activities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های بیولوژیکی; Imidazo[2,1-b]thiazoles; Imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazoles; Imidazo[2,1-c][1,2,4]triazoles; Pyrrolo[2,1-b]thiazoles; Biological activities
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های بیولوژیکی; AlCl3; aluminum chloride; ATCC; America type culture collection; ANOVA; analysis of variance; CDPPH; control 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; CRP; control reducing power; CTFC; control total flavonoid content; CTPC; control total phenolic content; °C; degr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های بیولوژیکی; Schiff base; Pd(II) and Ir(IV) complexes; DFT; Stability constants; Biological activities; Chronoamperometric glucose detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های بیولوژیکی; GlcN; glucosamine; GlcNAc; N-acetylglucosamine; FA; fraction of N-acetylated residues; DA; degree of N-acetylation; DP; degree of polymerization; MW; molecular weight; PD; molecular weight distribution; PA; pattern of N-acetylation; COS; chitooligosacchar