سرکوب کاتابولیت کربن

در این صفحه تعداد 80 مقاله تخصصی درباره سرکوب کاتابولیت کربن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سرکوب کاتابولیت کربن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; Canada energy crop; Sugarcorn; Corn hybrids; Saccharomyces cerevisiae; Clostridium beijerinckii; Biofuels; GHG; greenhouse gases; AAFC; Agriculture and Agri-Food Canada; ABE; acetone butanol ethanol; SCJ; sugarcorn juice; SCJ A; sugarcorn juice A; SCJ B;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; Semi-hydrolysis; Carbon catabolite repression; Butanol yield to enzyme loading; Simultaneously repeated hydrolysis and fermentation; High cell density;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; 3-HP; 3-hydroxypropionic acid; 3-HPA; 3-hydroxypropionaldehyde; 1,3-PDO; 1,3-propanediol; GDHt; glycerol dehydratase; ALDH; aldehyde dehydrogenase; BCD; bicistronic device; RBS; ribosome binding site; CCR; carbon catabolite repression; 3-hydroxypropionic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; Carbon catabolite repression; Cellodextrin; Cellulolytic microbes; β-Glucosidases; Intracellular cellobiose metabolism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; PTS; phosphoenolpyruvate; PEP; sugar phosphotransferase system; EI; enzyme I; EII; enzyme II; PEP; phosphoenolpyruvate; PRD; PTS regulation domain; HprK/P; HPr kinase/phosphorylase; CcpA; catabolite control protein A; CCR; carbon catabolite repression; CR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; Carbon catabolite repression; Filamentous fungi; Lignocellulose degradation; Nutrient sensing; Transcriptional regulation; Unfolded protein responseCAZymes, carbohydrate active enzymes; CCR, carbon catabolite repression; PKA, cAMP dependent protein kinase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; Carbon catabolite repression; Lignocellulolytic enzymes; Carbon starvation; Protein secretion; Saccharomyces cerevisiae; Ascomycete fungi;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; CCR; Carbon catabolite repression; PTS; Phosphotransferase system; PPP; Pentose phosphate pathway; G6P; Glucose-6-phosphate; F6P; Fructose-6-phosphate; GA3P; Glyceraldehydes-3-phosphate; PEP; Phosphoenolpyruvate; PYR; Pyruvate; R5P; Ribose-5-phosphate; X5
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; TOL; pWW0; CCR; carbon catabolite repression; BTEX; benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes; GC; gas chromatograph; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; Real Time-qPCR; Real-Time quantitative polymerase chain reaction; sRNAs; small non-codi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; CCR; carbon catabolite repression; WT; wild type; pNPG; 4-nitrophenyl-β-D-glucopyranoside; CMC-Na; sodium carboxymethyl cellulose; DNS; 3,5-dinitrosalicylic acid; RNA-seq; RNA sequencing; PAGE; polyacrylamide gel electrophoresis; Penicillium oxalicum; Tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; PLA; poly lactic acid; LAB; lactic acid bacetria; CCR; carbon catabolite repression; SSF; simultaneous saccharification and fermentation; PP-pathway; pentose phosphate pathway; PK-pathway; Phosphoketolase pathway; Lactic acid production; Metabolic enginee
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; CAP; catabolite activator protein; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CCR; carbon catabolite repression; EFB-FH; empty palm fruit bunch fiber hydrolysate; IPTG; isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside; PPP; pentose phosphate pathway; PTS; phosphoenolpyr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; AUC; area under the curve; CCR; carbon catabolite repression; ED; Entner-Doudoroff; FDR; False Discovery Rate; MudPIT; Multidimensional Protein Identification Technology; PTS; Phosphotransferase system; SCXC; Strong Cation Exchange Chromatography; SLP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; ABC; ATP binding cassette; CCR; carbon catabolite repression; CFU; colony forming units; CGH; comparative genome hybridization; EF; Electro Focusing; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; LCQ; liquid chromatography quadrupole; MDLC; multidimensio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; OSS; original synthetic strain; ESS; evolved synthetic strain; CMP; central metabolic pathway; GO; gene ontology; SLIC; sequence and ligation independent cloning; CCR; carbon catabolite repression; OD; optical density; asc operon; Cellobiose metabolism; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; CCR; carbon catabolite repression; CcpA; catabolite control protein A; Crh; catabolite repression HPr; FHA domain; forkhead-associated domain; FBP; fructose-1,6-bisphosphate; HprK/P; HPr kinase/phosphorylase; PEP; phosphoenolpyruvate; PTS; phosphoenolpyru
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرکوب کاتابولیت کربن; CCR; carbon catabolite repression; bp; base pair(s); GC; guanine plus citosine; CCA; carbon catabolite activation; Ser; serine; PTS; phospho-transferase system; His; histidine; MSA; manitol soya agar; w/v; weight/volume; v/v; volume/volume; Kb; kilobases;