سلولی بیو هیدرولاز

در این صفحه تعداد 100 مقاله تخصصی درباره سلولی بیو هیدرولاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلولی بیو هیدرولاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; Pre-steady state kinetics; Burst phase; Transient kinetics; Insoluble substrate; Cellobiohydrolase; Endoglucanase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; AA; aqueous ammonia; AFEX; ammonia fiber expansion; ARP; ammonia recycled percolation; BSA; bovine serum albumin; CBH; cellobiohydrolase; CBM; cellulose binding module; CEL; cellulolytic enzyme lignin; CEPL; cellulolytic enzyme-protease isolated lignin; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; AF; arabinofuranosidase; AGA; apiogalacturonan; CBH; cellobiohydrolase; CBM; carbohydrate-binding motif; CDH; cellulose dehydrogenase; CWDE; cell wall deconstructing enzyme; D-Dha; 3-deoxy-d-lyxo-2-heptulosaric acid; EG; endoglucanase; FAE; ferulic acid e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; SOC; soil organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; DOC; dissolved organic carbon; POC; particulate organic carbon; AG; α-1, 4-glucosidase; BG; β-1, 4-glucosidase; BXYL; β-1, 4-xylosidase; CBH; Cellobiohydrolase; LAP; L-leucine aminopeptidase; NAG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; BG; beta-glucosidase; BTW; biomass-to-wheel; CBH; cellobiohydrolase; CBP; cellobiose phosphorylase; DHA; docosahexaenoic acid; Endo; endoglucanase; EPA; eicosapentaenoic acid; FCV; fuel cell vehicle; G-1-P; glucose-1-phosphate; G-6-P; glucose-6-phosphate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; CBH; cellobiohydrolase; CHP; combined heat and power; EG; endoglucanase; GMO; genetically modified organism; HPAEC-PAD; high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection; MUL; 4-methyl-umbelliferyl-β-d-lactoside; PEG; poly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; AA; auxiliary activity; AAO; aryl alcohol oxidase; AE; acetylesterase; AGL; α-galactosidase; AGU; α-glucuronidase; AOX; alcohol oxidase; BGL; β-1,4-glucosidase; CAZy; CAZyme, carbohydrate-active enzyme; CBH; cellobiohydrolase; CDH; cellobiose dehydroge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; Agaricus bisporus; Transcriptomics; Proteomics; Carbohydrate active enzymes; Carbon metabolism; Commercial cultivation; ABF; α-l-arabinofuranosidase; AGL; α-1,4-d-galactosidase; BGL; β-1,4-glucosidase; BXL; β-xylosidase; CAZymes; carbohydrate active e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; Cellobiohydrolase; Cloning; N-glycosylation; Processivity; Site-directed mutagenesis; CBH; cellobiohydrolase; CBM; cellulose-binding module; CD; catalytic domain; GH6 and GH7; glycoside hydrolase families 6 and 7; MS; mass spectrometry; MtCel6B; Mycelioph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; aa; amino acids; CBB; Coomassie Brilliant Blue; CBH; cellobiohydrolase; EG; endoglucanase; Endo H; endoglycosidase H; GPF; glycopeptidase F; pNP; p-nitrophenol; pNPG; p-nitrophenyl β-d-glucopyranoside; TLC; thin layer chromatography; β-Glucosidase; Gluc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; CBH; Cellobiohydrolase; CBM; Carbon-Binding Module; CD; Catalytic Domain; CLD; Chain Length Distribution; DQMOM; Direct Quadrature Method of Moments; EG; Endoglucanase; FPU; Filter Paper Unit; HPLC; High Performance Liquid Chromatography; ME; Maximum Entr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; TKP; tamarind kernel powder; 2DG; 2deoxyglucose; HPLC; high performance liquid chromatography; GC; gas chromatography; 2D-PAGE; second dimension polyacrylamide gel electrophoresis; EG; endoglucanse; CBH; cellobiohydrolase; PNP; p-nitrophenol; PNPX; p-nitr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; CBH; cellobiohydrolase; CLD; chain length distribution; DP; degree of polymerisation; DQMOM; Direct Quadrature Method of Moments; EG; endoglucanase; ME; maximum entropy; PBE; population balance equation; PD; product-difference algorithm; PSD; particle s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; CBM; carbohydrate-binding module; CMC; carboxymethyl cellulose; DNS; 3,5-dinitrosalicylic acid; IPTG; isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside; ITS1; internal transcribed spacer 1 region; LB; Luria-Bertani; NCBI; National Center for Biotechnology Informatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; ABF; α-arabinofuranosidase; AGL; α-galactosidase; AGU; α-glucuronidase; BGL; β-glucosidase; BXL; β-xylosidase; CAZymes; Carbohydrate active enzymes; CBH; cellobiohydrolase; EGL; endoglucanase; FAE; ferulic acid esterase; GH; glycoside hydrolase; LAC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; CBM; carbohydrate binding module; GH; glycoside hydrolase; CBH; cellobiohydrolase; EG; endoglucanase; HPAEC-PAD; high performance anion exchange chromatography with pulsed amperometric detection; PEG; polyethylene glycol; DM; dry matter; PWS; pretreated w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; GH; glycoside hydrolase; CAZy; Carbohydrate-Active enzymes; β-GLUC; β-glucosidase; CBH; cellobiohydrolase; EG; endo-β-glucanase; PWS; pretreated wheat straw; PS; pretreated spruce; PP; pretreated pulp; CMC; carboxymethylcellulose; HEC; hydroxyethylcell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; cbh1, cellobiohydrolase I; CBM, cellulose binding module; GHF, glycoside hydrolase familyPenicillium occitanis; cDNA and genomic libraries; Cellobiohydrolase; Genomic organisation; Cellobiose inhibition; 3D structure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; CBD, cellulose-binding domain; CBH, cellobiohydrolase; EGL, endoglucanase; PNP, p-nitrophenol; PNPC, p-nitrophenyl-β-d-cellobioside; SDS–PAGE, sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresisCellulose-binding domain; Cellobiohydrolase; Crystallin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; CBM; cellulose-binding module; CBH; cellobiohydrolase; C. lucknowense; Chrysosporium lucknowense; CMC; carboxymethylcellulose; P. chrysosporium; Phanerochaete chrysosporium; p-NP; p-nitrophenyl; T. reesei; Trichoderma reesei; Cellobiohydrolase; Cellulase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولی بیو هیدرولاز; Cbh; cellobiohydrolase; CBM; cellulose binding module; CDH; cellobiose dehydrogenase; ConA; Concanavalin A; CPB; citrate-phosphate buffer; DCPIP; 2,6-dichlorophenolindophenol; FAD; flavin adenine dinucleotide; GH; glycosyl hydrolase family; PASFP; phospho