محصولات تخریب شده

در این صفحه تعداد 338 مقاله تخصصی درباره محصولات تخریب شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محصولات تخریب شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات تخریب شده; Degradation products; Impurities; International chemical reference substances; Pharmacopoeial standards; Reference standards; Primary reference standards; Secondary reference standards; Working standards; AAS; atomic absorption spectroscopy; ANDA; abbrevi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات تخریب شده; Mass spectrometry; Cooking oil; Used cooking oil; Quality and safety assessment; Natural constitutes; Degradation products; MALDI; Matrix-assisted laser desorption/ionization; DART; Direct analysis in real time; APCI; Atmospheric pressure chemical ionizat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات تخریب شده; anti-infectives; HPLC; coating; controlled release; degradation products; drug delivery systems; nanoparticles; pharmacokinetics; polymeric drug delivery systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات تخریب شده; ACD; α-cyclodextrin, Alfadex; API; active pharmaceutical ingredient; BCD; β-cyclodextrin, Betadex; CAD; Charged Aerosol detector; CD; cyclodextrin; CTG; cyclodextrin transglycosylase; DBSA; bis(4-sulfobutyl) ether disodium; DIMEB; heptakis(2,6-di-O-meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات تخریب شده; Folic acid; Vitamin; Degradation products; E-beam; Irradiation; Folic acid (PubChem CID: 6037); 4aminobenzoic acid (PubChem CID: 978); p-aminobenzoyl-l-glutamic acid (PubChem CID: 196473); N-(4-nitrobenzoyl)-l-glutamic acid hemihydrate (PubChem CID: 95525
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات تخریب شده; analytical biochemistry; bioinformatics; biotechnology; deamidation; degradation products; immune response; in silico modeling; monoclonal antibody; oxidation; pharmacokinetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات تخریب شده; crystallization; formulation; stability; stabilization; degradation products; protein aggregation; FTIR; nucleation; precipitation; protein formulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات تخریب شده; ezetimibe; rearrangement; azetidinone; NMR; kinetics; Liquid chromatography; acid-base catalysis; pH rate profile; chemical stability; degradation products; UV-VIS spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات تخریب شده; oxidation; stress testing; solid state; HPLC; X-ray diffractometry; degradation products; polysorbate; ferric(III) acetylacetonate; PS-80, polysorbate 80; Fe3+A, ferric(III) acetylacetonate; AIBN, 2,2´-azobisisobutyronitrile; XRD, X-ray diffraction; TP,