آشنایی با موضوع

معرفت‌شناسی یا شناخت‌شناسیEpistemology شاخه‌ای از فلسفه است که به عنوان نظریه چیستی شناخت و راه‌های حصول آن تعریف می‌شود. هرگاه و همیشه برای کشف قاعده‌ای قابل اعتناء، در باره احوال و عوارض علم (و علوم) بحثی روش مند داریم، در فلسفه علم غور می‌کنیم. پس اگر یک سلول مغز از آن نظر که نقش جوهری در بروز یک قاعده علم ساختی دارد را برای توضیح و ترمیم یک قاعده کلی بررسی کنیم، کم یا زیاد در حال فلسفیدن علم هستیم. معرفت‌شناسی را به دو دسته کلی تقسیم نمود: الف. معرفت‌شناسی پیشینی: (پرتوم) این نوع مربوط به پیش از تجربه و قبل از مقام تحقق و معرفتی درجه اول و فیلسوفانه است که بحث در وجود ذهنی و ادراکات و قالب‌های ذهنی می‌کند و در آن عنایتی به این که علم در خارج چگونه به وجود آمده و رشد کرده است، نمی‌کند و فقط به بررسی ذهن آدمی می‌پردازد. ب. معرفت‌شناسی پسینی: (افدوم) این نوع مربوط به پس از تجربه و در مقام تحقق و معرفتی درجه دوم است که پس از تولد معارف بشری شکل می‌گیرد و وجودش مسبوق به وجود رشته‌های علمی مختلف است. درجه دوم بودن معرفت‌شناسی پسینی، به این معنا است که از بیرون بر معارف به عنوان یک عین (Object) نظر می‌کند و آنها را با توجه به سیر تاریخی، سیال و تدریجی آنها و نیز دانشمندان و حاملانشان را مورد شناسایی و بررسی و نقد بی‌طرفانه قرار می‌دهد. مسائل اصلی معرفت‌شناسی: امکان معرفت: یکی از مسائل اساسی شناخت‌شناسی که در ارتباط با مسئله شکاکیت و نظریه‌های ادراک مطرح می‌شود، این است که آیا اصولاً شناخت-به معنای حقیقی آن- ممکن است و اگر ممکن است آیا حد و حدودی دارد یا خیر؟ استدلال‌های شکاکانه در ابتدا واقع‌گرایی مبتنی بر عرف عام را هدف می‌گیرند. از نظریات پیچیده‌تر درباره ادراک می‌توان به واقع‌گرایی تصویری، ایده‌آلیسم، پدیده‌باوری و واقع‌گرایی علی اشاره کرد. از جمله افراطی‌ترین ادعاهای شکاکانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: آیا ممکن است همیشه در حال خواب دیدن باشم؟ آیا ممکن است صرفاً تصور کنم که وجود دارم؟ دکارت با طرح برهان کوجیتو استدلال کرد که حتی اگر همه تجربیات من آفریده کسی باشد که به عمد مرا فریب می‌دهد، خود این واقعیت که من فریب می‌خورم وجود مرا اثبات می‌کند. در تقریری دیگر او استدلال کرد که حتی اگر در همه چیز شک کنم، از آنجا که شک کردن نوعی اندیشیدن است، پس من به واقع می‌اندیشم و بنابراین وجود دارم. صورت لاتین نتیجه‌گیری دکارت این بود: Cogito ergo sum (می‌اندیشم، پس هستم. ) البته فلاسفه بعد از دکارت به برهان او انتقادات بسیاری وارد کردند. جان لاک برای پاسخگویی به انتقاداتی که به واقع‌گرایی مبتنی بر عرف عام قابل ایراد بود، مفهوم کیفیات اولیه و ثانویه را در قالب واقع‌گرایی تصویری مطرح کرد، اما خود در برابر انتقادات بعدی تاب نیاورد. ایده‌آلیسم نظریه‌ای است که از برخی اشکالاتی که به واقع‌گرایی تصویری وارد است، تبری می‌جوید؛ اما خود به شکاکیتی بزرگتر منجر می‌شود. ایده‌آلیسم را در افراطی‌ترین و موجزترین صورت آن جرج برکلی مطرح کرد: Esse est percipi (وجود داشتن، ادراک شدن است. ) نظریات واقع‌گرایی علٌی و واقع‌گرایی انتقادی، نظریاتی هستند که نسبت به نظریات رقیب از برتری‌های بسیاری برخوردار بوده و امروزه حائز مقبولیت بالایی در معرفت‌شناسی و فلسفه علم می‌باشند.
در این صفحه تعداد 337 مقاله تخصصی درباره معرفت‌شناسی، شناخت‌شناسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده معرفت‌شناسی، شناخت‌شناسی
مقالات ISI معرفت‌شناسی، شناخت‌شناسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معرفت‌شناسی، شناخت‌شناسی; Entrepreneurial opportunities; Actualization perspective; Realism; Empiricism; Ontology; Epistemology; Philosophy of science;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معرفت‌شناسی، شناخت‌شناسی; Interpretive frames; Conceptual framework; Analytical approach; Epistemology; Ontology; Social constructivism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معرفت‌شناسی، شناخت‌شناسی; Palaeoanthropology; Paleontological inference; Epistemology; Philosophy of science; Unique events; Underdetermination; Unconceived alternatives; Paléoanthropologie; Inférence paléontologique; Épistémologie; Philosophie des sciences; Événements uniq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معرفت‌شناسی، شناخت‌شناسی; History of psychiatry; Psychiatry; Epistemology; Psychiatric care; Therapeutic narrative; Histoire de la psychiatrie; Épistémologie; Psychiatrie; Soin psychiatrique; Récit thérapeutique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معرفت‌شناسی، شناخت‌شناسی; Interview analysis; Dance/movement therapy; Embodied research; Arts based research; Epistemology; Dance; Qualitative analysis; Laban movement analysis; Creative process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معرفت‌شناسی، شناخت‌شناسی; Brazil; Child psychiatry; Pharmaceuticals; Psychoanalysis; Epistemology; Prototype; Medicalization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معرفت‌شناسی، شناخت‌شناسی; Nuclear energy; Science for governance; Technology choice; Epistemology; Hierarchy theory; Historical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معرفت‌شناسی، شناخت‌شناسی; Managerial capability; Competence; Epistemology; Interpretive; Knowing; Learning; Pharmacy management;