اکسید سمیت

در این صفحه تعداد 1416 مقاله تخصصی درباره اکسید سمیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسید سمیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; 3-NP; 3-nitropropionic acid; 6−OHDA; 6-hydroxidopamine; AADC; aromatic amino acid decarboxylase; ACA; anterior cerebral artery; ADP; adenosine-5′-diphosphate; ALDH; aldehyde dehydrogenases; ALS; amyotrophic lateral sclerosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; rTMS; repetitive transcranial magnetic stimulation; AMT; amitriptyline; MI; migraine index; VAS; Visual Analogue Scale; Excitotoxicity; NR2B receptors; Episodic migraine; Amitriptyline; Chronic migraine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; ΔΨ; Mitochondrial membrane potential; Aβ; Amyloid beta; AD; Alzheimer's disease; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionate; ApoE/D; Apolipoproteins E/D; BBB; Blood brain barrier; GSH; glutathione; HD; Huntington's disease; H2O2; hydrogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; AD; Alzheimer's disease; CaM; calmodulin; CNS; central nervous system; PMCA; plasma membrane calcium pump; Calcium homeostasis; Cerebellar ataxia; Excitotoxicity; Neurodegenerative disease; Plasma membrane calcium ATPase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; Manganese neurotoxicity; Stem cell; Neurodegeneration; Mitochondria; Excitotoxicity; Astrocyte; Oxidative stress; ACTH; adrenocorticotropin hormone; AD; Alzheimer's disease; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CDTA; 1,2-cyclohexylenedinitrilotetraace
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; CA; cornu ammonis; DG; dentate gyrus; NMDA; N-methyl-d-aspartate; OHSC; organotypic hippocampal slice cultures; PI; propidium iodide; PND; postnatal day; Organotypic slice cultures; Hippocampus; Propidium iodide; Excitotoxicity; NMDA receptors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; Astrocyte; Stroke; Hormones; Estrogen; Progesterone; Glutamate; Excitotoxicity; Neuroinflammation; IGF-1; VEGF; MicroRNA; Epigenetics; HDAC; H3K4me3; Methylation; Oxidative stress; GFAP; Sex differences; Blood-brain barrier;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; ANOVA; analysis of variance; ChAT; choline acetyltransferase; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DR; dorsal root; GABA; γ-aminobutyric acid; GFAP; glial fibrillary acidic protein; KA; kainate; l; left; L; lumbar; LWM; lateral white matter; MPSS; meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; Pattern recognition receptors; Innate immunity; DAMP; Endoplasmic reticulum stress; Excitotoxicity; Cytokine; Chemokine; CpG ODN; Neuroprotection; Neurodegeneration; Injury;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; Neuroprotection; Excitotoxicity; Tolerance; NMDA receptor; Ischemia; Preconditioning; 4-AP; 4-aminopyridine; bic; bicuculline; glutamateex; extracellular glutamate; MEM; minimal essential medium; MK-801; (5S,10R)-(+)-5-methyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; 4-VO; four-vessel occlusion model; ANOVA; analysis of variance; CA1; cornu ammonis 1; CA3; cornu ammonis 3; DG; dentate gyrus; GFAP; glial fibrillary acidic protein; GLT-1; type-1 glutamate transporter; Resveratrol; Excitotoxicity; Microglia; Astrocytes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; Aβ; amyloid β; AChEI; acetylcholinesterase inhibitor; AD; Alzheimer's disease; nAChR; nicotinic acetylcholine receptor; Neuroprotection; Nicotinic; Multi-target-directed ligands; Multifunctional compounds; Amyloid; Glutamate; Excitotoxicity; Neurodege
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; Glutamate; Glutamate transporter 1; Histamine; Excitotoxicity; Ischemia; Neuroprotection; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; CNS; central nervous system; DHK; dihydrokainate; EAAT; excitatory amino acid transporter; GABA; gamma-aminobutyric acid; GLAST
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; Animal model; Excitotoxicity; Glutamate transporters; Neurodegeneration; Neuroprotection; Oxidative stress; Parkinson's disease; PDC (l-trans-pyrrolidine-2,4-dicarboxylate);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; mGluR; auditory processing; neurotransmission; neuromodulation; excitotoxicity; synaptic plasticityAC, auditory cortex; AVCN, anteroventral cochlear nucleus; CN, cochlear nucleus; DCN, dorsal cochlear nucleus; EPSC/P, excitatory postsynaptic current/poten
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید سمیت; Excitotoxicity; ODAP; Lathyrus sativus; Glutamatergic system; Astrocytic; Glutamate/cystine transporters; Nitric oxide; Homoarginine; Arginine;