فیلتر کلمن را گسترش داد

در این صفحه تعداد 460 مقاله تخصصی درباره فیلتر کلمن را گسترش داد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فیلتر کلمن را گسترش داد
مقالات ISI فیلتر کلمن را گسترش داد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; PAT; Process Analytical Technology; QbD; Quality by Design; FDA; Food and Drug Administration; pdf; probability density function; CER; carbon evolution rate; OUR; oxygen uptake rate; EKF; extended Kalman filter; PF; particle filter; PEN; penicillin V; POX
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Online identification; Extended Kalman filter; Semi-empirical modeling; Parameter estimation; Proton exchange membrane fuel cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Wave energy converters; Power maximisation; Optimal control; Receding-horizon control; Fourier spectral control; Constraints; Non-linear systems; Trajectory tracking; Extended Kalman filter; Measurement noise; Gaussian process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Relative orbit estimation; Range-only measurements; Ambiguous orbits; Nonlinear observability; Extended Kalman filter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Reduced-order model; Lithium-ion battery; Pseudo two-dimensional model; State estimation; Extended Kalman filter; Physicochemical model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Measurement gross errors; Robust estimation; M-estimators; Simultaneous state and parameter estimation; Extended Kalman filter; Moving window estimator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Orbit determination; Non-cooperative target; Unknown maneuver; Observer; Extended Kalman filter; Variable structure estimator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Smooth variable structure filter; State estimation of nonlinear systems; Robust estimation; Parameter uncertainties; Extended Kalman filter; Adaptive filtering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; CFD; centralized fault detector; CSTR; continuous stirred tank reactor; CUSUM; cumulative summation; DMI; distributed matrix inversion; EKF; extended Kalman filter; FD; fault detection; FDI; fault detection and isolation; HEIF; hybrid extended information
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Multivariate volatility modeling and forecasting; Global stochastic trend; Extended Kalman filter; Dynamic conditional correlations (DCC); Non-synchronous data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Noise covariance estimation; Nonlinear system; Expectation maximization; State estimation; Full information estimation; Moving horizon estimation; Extended Kalman filter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Nonlinear filtering; Extended Kalman filter; Consistency; Fisher information matrix; Observability matrix; Nonlinear systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Travel time; real-time prediction; Automated Vehicle Identification; extended Kalman filter; data fusion; historical percentiles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Tether satellite system; Anti-sway control; Extended Kalman filter; Nonlinear control; Feedback linearization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Energy management; Battery management; Li-ion battery; Extended Kalman filter; Photovoltaic; Smart grid; Demand side management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Vibrating cantilever; Moving horizon estimation; Extended Kalman filter; Parameter estimation; Real-time implementation; Embedded systems; Structural monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Extended Kalman filter; First-order perturbation method; Model-based prognostic; Predictive maintenance; Structural airframe maintenance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Highway operation; Traffic state estimation; Traffic flow model; Numerical scheme; Traffic data; ADAS; advanced driver assistance system; ARZ; Aw-Rascle-Zhang; ASF; adaptive smoothing filter; BVP; boundary balue problem; CDR; call detail record; CL; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلتر کلمن را گسترش داد; Bayesian estimation; Particle filtering; Gas flow dynamics; Hyperbolic PDE system; Unscented kalman filter; Extended kalman filter;