نظریه ارزش فوق العاده

در این صفحه تعداد 251 مقاله تخصصی درباره نظریه ارزش فوق العاده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده نظریه ارزش فوق العاده
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ارزش فوق العاده; Portfolio optimization; Heavy tails; Tail risk; Extreme Risk Index; Extreme value theory; Financial crisisG11; C14
مقالات ISI نظریه ارزش فوق العاده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ارزش فوق العاده; primary; 26A12; 26A15; 60E10; secondary; 60G10; 60G12; 60G15; 60G70; Covariance function; Extreme value theory; Modulo of continuity; Regular variation; Slow variation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ارزش فوق العاده; AB; Amen Bank; ATB; Arab Tunisian Bank; ATTIJARI; Attijari Bank; BH; Banque de l'Habitat; BIAT; Banque Internationale Arabe de Tunisie; BNA; Banque Nationale Agricole; BT; Bank of Tunisia; BTE; Banque de Tunisie and Emirates; CoES; co-expected shortfall
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ارزش فوق العاده; Causal inference; Directed acyclic graph; Extreme value theory; Graphical model; Max-linear model; Max-stable model; Regular variation; Structural equation model; Tail dependence coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ارزش فوق العاده; C11; C58; G17; Q47; Q02; Commodity markets; Extreme value theory; Value at risk; Markov-Switching Multifractal; Self-exciting point process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ارزش فوق العاده; Spatial modeling of extreme events; Extreme value theory; Max-stable processes; Hierarchical models; Spatial prediction; Precipitation data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ارزش فوق العاده; Context-aware applications; Analysis procedure for detection; Analysis procedure for prediction; Adaptive thresholds; Prediction models; Extreme Value Theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ارزش فوق العاده; Bayesian hierarchical model; Extreme value theory; Max-stable process; Markov chain Monte Carlo; Intensity-duration-frequency curve; Spatial modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ارزش فوق العاده; 60F99; 60G70; Extreme Value Theory; Long-tailed distribution; Gumbel tail; Kendall's tau; Order statistics; Pearson product-moment correlation coefficient; Regular variation; Spearman's rho;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ارزش فوق العاده; Efficient probabilistic methodology; Simulation methods; Extreme value theory; Optimized extrapolation; Railway bridges; High-speed traffic