آشنایی با موضوع

رشد (growth) عبارت است از تغییرات کمی و افزایش غیر قابل برگشت در ابعاد یک موجود یا یک اندام. معیار مورد نظر که افزایش کمی آن مورد توجه است، بستگی زیادی به هدف ما از مطالعه نوع گیاه و یا کاربرد نتایج مطالعه دارد. در مطالعه فیزیولوژیکی گیاهان زراعی وزن اندام برداشت شونده، وزن یا ابعاد اندام مورد برداشت مورد توجه برای مطالعه رشد و نمو این گیاهان خواهد بود. گیاه در کنار تغییرات کمی، تغییرات کیفی هم از خود نشان می‌دهد. یک سلول تمایز نیافته طی فرایند تمایز، هم از نظر ریخت شناسی و هم از نظر مورفولوژیکی با سلولهای دیگر تفاوت پیدا می‌کند. به مجموعه رشد و تمایز نمو گفته می‌شود. رشد شامل دو پدیده است: تقسیم Meresis و بزرگ شدن سلول یا auxesis. تقسیم سلولی در گیاهان در بخش های مخصوصی اتفاق می‌افتد که مریستم نام دارند. تقسیم سلول از بزرگ شدن سلول از نظر زمانی و مکانی در گیاهان متفاوت است. در محل مریستم‌ها، تقسیم اتفاق می‌افتد، در حالی که در بالاتر از منطقه مریستم، یعنی در منطقه رشد طولی، سلولها بزرگ می‌شوند. بزرگ شدن سلولها به دو صورت است: رشد راسی و رشد همه جانبه. آرایش میکروفیبریل‌های سلولزی دیواره، چون تعیین کننده جهت رشد سلول است، با توجه به اینکه جهت رشد سلول تحت کنترل ژنتیکی است، آرایش میکروفیبریل‌ها خود تحت کنترل عوامل ژنتیکی خواهد بود. معیارهای رشد رشد به عنوان مجموعه‌ای از تغییرات کمی است که در طی نمو گیاه دخالت می‌کنند. این تغییرات با افزایش ابعاد بدون تغییرات قابل توجه در اختصاصات کیفی تفسیر می‌شوند. از این تعریف امکان انتخاب بین چند معیار ارزشیابی، بدست می‌آید. اولین معیاری که می‌توان به آن اندیشید، اندازه گیری ابعاد هندسی مانند طول، قطر، سطح و به ندرت حجم است که ارزشیابی آن بطور مستقیم مشکل است و از تعیین مشخصات قبلی حاصل می‌شود. این گونه اندازه گیریها به خودی خود دشوار نیستند و با روشهای مکانیکی، نوری یا عکسبرداری انجام می‌شوند. با وجود این، رشد پدیده‌ای زیستی است که در حد یاخته مستلزم سنتز مولکولهای جدید و سازمان بندی آنهاست و در حد اندام مستلزم تمایزهایی است که بافت زایی و اندام زایی را، امکان‌پذیر می‌سازند. بنابراین باید توجه داشت که تغییرات صرفا مکانیکی، مانند تورم یاخته در اثر ورود آب به درون آن (تورژسانس) به جای رشد در نظر گرفته نشوند، زیرا این گونه تغییرات، برخلاف رشد زیست شناختی عموما برگشت‌پذیر هستند. سینتیک، تولید پروتئین تک یاخته از گاز طبیعی توسط ریزسازواره ای از جنس متیلوموناس در فاز گازی با درصد حجمی مساوی از هوا و گاز طبیعی مورد مطالعه تجربی و مدل سازی ریاضی، قرار گرفته است. برای توصیف سینتیک رشد سلولی از مدل های مختلف موند، موسر، تسیر، آیبا، اندروس و نواک استفاده شده است. متان و اکسیژن هر دو به عنوان سوبستراهای محدود کننده رشد، در بازه غلظتی 2 تا 10 میلی گرم در لیتر در نظر گرفته شدند و برای ایجاد فاز سکون و مرگ از ضریب مرگ وابسته به زمان، استفاده شد
در این صفحه تعداد 484 مقاله تخصصی درباره سینتیک رشد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سینتیک رشد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سینتیک رشد; Microalgae; Magnetic field; Kinetic parameters; Growth kinetics; Bioreactors; Chlorella; Sodium nitrate (PubChem CID: 24268); Citric acid (PubChem CID: 311); Sodium carbonate (PubChem CID: 10340); Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate (PubChem CID: 16
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سینتیک رشد; Time resolved spectroscopy; Laser-generated nanoparticles; Pulsed laser ablation; Pulsed laser fragmentation; Metal atom clusters; Particle growth; Growth kinetics; Coalescence; Ostwald ripening; Mie theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سینتیک رشد; MCMC; Markov Chain Monte Carlo; EPS; extracellular polymeric substance; OD; optical density; CFU; colony-forming unit; FE; fructose equivalents; RMSE; root mean square error; Co-culture; Growth kinetics; Cross-feeding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سینتیک رشد; FAME; fatty acid methyl ester; PBR; photobioreactor; PFD; photon flux density; Growth kinetics; Nannochloropsis salina; Nannochloropsis gaditana; Flat-plate photobioreactor; Optimized areal productivity; Mean integral photon flux density;