امید

در این صفحه تعداد 224 مقاله تخصصی درباره امید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده امید
مقالات ISI امید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امید; Abbreviation; Annotation; nsSNVs; Non-Synonymous Single-Nucleotide Variants; MLTs; Machine Learning Techniques; SVM; Support Vector Machine; RF; Random Forest; ANN; Artificial Neural Network; SDM; Site-Directed Mutate; APOGEE; The pathogenicity Prediction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امید; ANOVA; Analysis of variance; CBT; Cognitive behavior therapy; CG; control group; DSRS-C; Depression Self-Rating Scale for Children; Hope; Children's Hope Scale; ITT; intention-to-treat analyses; IG; intervention group; SCAS; Spence Children's Anxiety Scal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امید; Agravio; Ira; Eficacia; Identidad; Esperanza; Satisfacción moral; Acciones colectivas y resistencia pacífica; Grief; Anger; Efficacy; Identity; Hope; Moral satisfaction; Collective actions and peaceful resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امید; Liver transplantation; Machine perfusion; Preservation; HOPE; Hypothermic; Normothermic; MELD; Model of end stage liver disease; ROS; Oxygen free radicals; MPT; Mitochondrial pore transition; ER; Endoplasmic reticulum; DAMP's; Danger associated molecular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امید; Elderly donors; Extended criteria donors; Marginal donors; Liver transplantation; MELD; Model of end stage liver disease; ROS; Oxygen free radicals; ER; Endoplasmic reticulum; DAMP's; Danger associated molecular pattern's; KC's; Kupffer cells; TLR-4; Roll
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امید; Fusion rocket; Computational MHD; Magnetic nozzle; BIS; British Interplanetary Society; CT; Constrained Transport; EMF; Electro-Motive Force; HRSC; High Resolution Shock Capturing; HOPE; Human Outer Planet Exploration; IAC; International Astronautical Con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امید; Intestinal stoma; Internal-external control; Spirituality; Religion; Hope; Estoma intestinal; Controle interno-externo; Espiritualidade; Religiosidade; Esperança;