فعالیت ایمن سازی

در این صفحه تعداد 136 مقاله تخصصی درباره فعالیت ایمن سازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فعالیت ایمن سازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ایمن سازی; Rhododendron micranthum; Ericaceae; Grayanane diterpenoids; Leucothane diterpenoids; Absolute configuration; Single-crystal X-ray diffraction; Immunomodulatory activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ایمن سازی; Cytotoxic activity; Hemolytic activity; Immunomodulatory activity; Cephalaria; Caprifoliaceae; Triterpene saponin; HeLa; Human Cervix Adenocarcinoma; A549; Human Lung Adenocarcinoma; HEK293; Human Embryonic Kidney Cells; MTT; 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ایمن سازی; Dioecy; Direct analysis in real time mass spectrometry (DART MS); Geographical variation; Immunomodulatory activity; Principal component analysis (PCA); Tinospora cordifolia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ایمن سازی; LAB; lactic acid bacteria; EPS; exopolysaccharide; L. cremoris; Lactococcus lactis subsp. cremoris; TCA; trichloroacetic acid; TNCB; 2,4,6-trinitro-1-chlorobenzene; HE; haematoxylin and eosin; Lactococcus lactis; Exopolysaccharide; Prevention of allergy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ایمن سازی; Hericium erinaceus polysaccharide; Structure characterization; Immunomodulatory activity; Toll-like receptors; MAPKs signaling pathway; Lipopolysaccharide (PubChem CID: 11970143); Dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); Acetic acid (PubChem CID: 176); Sodi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ایمن سازی; Arabinose (PubChem CID: 5460291); Hydroxylamine hydrochloride (PubChem CID: 443297); 3-Aminoquinoline (PubChem CID: 11375); α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (PubChem CID: 5328791); 2,5-Dihydroxybenzoic acid (PubChem CID: 3469); NO (PubChem CID: 145068); Li