عملکرد حالت ذاتی

در این صفحه تعداد 60 مقاله تخصصی درباره عملکرد حالت ذاتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عملکرد حالت ذاتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; Hilbert-Huang transform; Empirical mode decomposition; Intrinsic mode function; Orthogonality; Orthogonalization algorithm; Earthquake accelerogram;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; PCM; Pulse Control Model; NDD; Naturalistic Driving Data; ISC; Integrated Sine Component; SC; Sine Component; EMD; Empirical Mode Decomposition; IMF; Intrinsic Mode Function; PCA; Principal Component Analysis; PC; Principal Component; SSA; Singular Spectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; ART2; Feature extraction; Fault diagnosis; High speed shaft bearing; Wind turbines; AGWN; Additive Gaussian White Noise; ANN; Artificial Neural Network; ART2; Adaptive Resonance Theory 2; D; degraded state; EEMD; Ensemble Empirical Mode Decomposition; EMD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; TFM; two-fluid model; TF; Fourier transform; HHT; Hilbert-Huang transform; WDM; Wellhead detection method; DDMWD; downhole detection method while drilling; DMOMR; detection method outside marine riser; FFT; fast Fourier transform; DFT; discrete Fourier tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; Air pollution evaluation; Air pollution forecast; Fuzzy synthetic evaluation; Entropy technique; Early-warning; Air quality level; NN; Neural network; HM; Harmony memory; FTA; Fault tree analysis; RBF; Radial basis function; MLP; Multilayer perception; AQ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; Carbon price forecasting; Empirical mode decomposition; Least squares support vector regression; Particle swarm optimization; EMD; empirical mode decomposition; LSSVR; least squares support vector regression; IMF; intrinsic mode function; PSO; particle sw
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; ARMA; Auto-Regressive Moving Average; ARIMA; Auto-Regressive Integrated Moving Average; FARIMA; Fractional Auto-Regressive Integrated Moving Average; MTK; Modified Taylor Kriging; ANN; Artificial Neural Networks; SVM; Support Vector Machine; MLP; Multi La
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; EPI; Environmental Performance Index; PSI; Pollutant Standard Index; AQI; Air Quality Index; MEP; Ministry of Environmental Protection; AHP; Analytic hierarchy process; CTMs; Chemical transport models; ARIMA; Autoregressive integrated moving average; MLR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; Ensemble empirical mode decomposition; Event-related mode; Event-related potential; Hilbert-Huang transformation; Intrinsic mode function; Mismatch negativity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; Climate warming; Ensemble empirical mode decomposition; Phenophase shifts; Phenophase variability; edf; effective degrees of freedom; EEMD; ensemble empirical mode decomposition; EMD; empirical mode decomposition; FFD; first flowering dates; IMF; intrinsi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; Distributed generation; Islanding detection; Empirical mode decomposition; Intrinsic mode function; Multi-DG system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; Machine fault detection; Empirical mode decomposition; Principal component analysis; Savitzky-Golay adaptive filtering; Spectral analysis; IGT; industrial gas turbine; FDD; fault detection and diagnosis; PCA; principal component analysis; SPE; squared p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; Electroencephalogram; Multivariate empirical mode decomposition; Intrinsic mode function; Multivariate autoregressive model; Non-motor mental task; Least-square support vector machine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; Electroencephalogram; Multivariate empirical mode decomposition; Intrinsic mode function; Phase space reconstruction; Singular value decomposition; Least square support vector machine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; ICE; internal combustion engine; SI; spark ignition; EMD; empirical mode decomposition; IMF; intrinsic mode function; PIR; pressure rise rate; MSC; morlet scalogram; FFT; Fast Fourier Transform; GDI; gasoline direct injection; Ttq; torque; n; speed; θ; f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; BEMD; Gejiu tin-copper polymetallic deposits; Late Yanshanian granites; Intrinsic mode function; Gravity anomaly component;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد حالت ذاتی; complete ensemble empirical mode decomposition adaptive noise; CEEMDAN; no negative constraint theory; NNCT; flower pollination algorithm with chaotic local search; CLSFPA; China National Renewable Energy Center; CNREC; auto regressive moving average; ARM