خطای اندازه گیری

در این صفحه تعداد 491 مقاله تخصصی درباره خطای اندازه گیری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خطای اندازه گیری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای اندازه گیری; Basic Science Study; Statistics and Measurement Error; Range of motion; measurement error; arc of motion; elbow; statistics; rounding error; clinical research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای اندازه گیری; Measurement error; reliability; agreement; intraclass correlation coefficient; Bland-Altman graph; standard error of measurement; coefficient of variation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای اندازه گیری; Optimal calibration interval; Risk-based approach; Measurement error; Expected loss; Financial exposure; Measurement costs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای اندازه گیری; Impedance spectroscopy; Asymmetric electrode; Divergence of electric field; Thermal barrier coating; Measurement error;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای اندازه گیری; Mobile sensors; Crash frequency; Latent driving patterns; Generalized ordered response; Spatial dependency; Measurement error; Unobserved heterogeneity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای اندازه گیری; Causality; Cohort; Confounding; Endocrine disruptors; Epidemiology; Exposure misclassification; Measurement error; Toxicology; Biais de classement; Biais de confusion; Causalité; Cohorte; Épidémiologie; Erreur de mesure; Perturbateur endocrinien; Toxic