عدم قطعیت مدل

در این صفحه تعداد 325 مقاله تخصصی درباره عدم قطعیت مدل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده عدم قطعیت مدل
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت مدل; Uncertainty quantification; Structural system; Model uncertainty; Bayesian inference; Posterior probability; Likelihood;
مقالات ISI عدم قطعیت مدل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت مدل; Concrete creep prediction; Model uncertainty; Predictive modeling; Bayesian framework; Density forecast combination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت مدل; Lotka-Volterra competitive equations; Process noise; Model uncertainty; Interspecific competition; Model abstraction; Interspecific tradeoff;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت مدل; Active vibration control; Laminated composite plate; Chebyshev-Ritz method; Robust control; Model uncertainty; Thermal and hygrothermal environment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت مدل; Stochastic frontier; Cost efficiency; Turkish commercial banks; Panel data; Unobserved heterogeneity; True fixed effects; Model uncertainty; Model-averaged efficiency; C23; C24; D21; G21; G28;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت مدل; Model uncertainty; Modeling frameworks; Component-based modeling; Optimization; Inverse problems; Nonlinear least squares; Parameter estimation; Longitudinal river elevation profiles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت مدل; Oscillating water column; Wave energy converter; Latching control; Maximum power point tracking; Gradient-ascent; Model uncertainty; Irregular waves;