مدیریت اجرایی

در این صفحه تعداد 120 مقاله تخصصی درباره مدیریت اجرایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدیریت اجرایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت اجرایی; Performance management; Performance management system; Employee participation; Employee performance; Feedback; Justice perceptions; Fairness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت اجرایی; Healthcare Interoperability; Performance Management; Cloud Computing; Identity Matching; Record Linkage; Community Care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت اجرایی; PMS; performance management system; O32 Management of Technological Innovation and R&D; O31 Innovation and Invention: Processes and Incentives; Performance management; Motivation; Research work; Innovation; Case study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت اجرایی; Performance management; Multimodal critical discourse analysis; Strategy map; Balanced Scorecard; New writing; Social semiotics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت اجرایی; Performance management; Electronic performance monitoring (EPM); Age; Age stereotyping; Electronic human resource management (e-HRM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت اجرایی; Analytics; Big Data; Data visualization; Predictive modeling; Performance management; Strategy map; Balanced scorecard; Entrepreneurial growth; Heatmap; Metrics; Key performance indicators; Dashboard;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت اجرایی; Feedback; Self-theories; Implicit theories; Individual differences; Motivational conflict; Performance management; Learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت اجرایی; Home support; Older people; Performance measurement; Performance management; Implementation; Benchmarking; Balanced scorecard; Restorative home support; Reablement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت اجرایی; Benchmarking; Gouvernement par les nombres; Indicateurs; Management par la performance; Mesure; Politique publique; Quantification; Savoir/Pouvoir; Benchmarking; Governing by Numbers; Indicators; Measurement; Performance Management; Power/Knowledge; Publi