فلوترین

در این صفحه تعداد 75 مقاله تخصصی درباره فلوترین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فلوترین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوترین; AD; Alzheimer's disease; ANT-1; adenine nucleotide translocator-1; Ap5A; P1,P5-di(adenosine-5′)pentaphosphate; ATP D.S.; ATP detecting system; ATR; atractyloside; BME; basal medium Eagle; CGCs; cerebellar granule cells; COX; cytochrome c oxidase; DIDS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوترین; DMF; dimethylformamide; Em; met-tyrosinase; Ed; deoxy-tyrosinase; Eox; oxy-tyrosinase; EmD; met-tyrosinase/l-dopa complex; EoxD; oxy-tyrosinase/l-dopa complex; EmM; met-tyrosinase/l-tyrosine complex; EoxM; oxy-tyrosinase/l-tyrosine complex; D; o-diphenol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوترین; CA; carbonic anhydrase; RANKL; receptor activator of nuclear factor-κB ligand; Smac; second mitochondrial-derived activator of caspase; TRAP; tartrate-resistant acid phosphatase; Phloretin; Osteoclast apoptosis; Estrogen deficiency; Osteoporosis; Ovariec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوترین; Phloretin: PubChem CID: 4788; Glucose: PubChem CID: 10954115; 2-NBDG PubChem CID: 6711157; A; alanine; AMPK; 5′ adenosine monophosphate-activated protein kinase; AU; arbitrary units; BPI; bean protein isolate; E; glutamic acid; F; phenylalanine; GLUT2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوترین; Black bean; Hydrolyzed protein isolate; Diabetes; Glucose absorption; Glucose transporters; Hyperglycemic rats; Glibenclamide: PubChem CID: 3488.; Glucose: PubChem CID: 10954115.; Metformin: PubChem CID: 4091.; Phloretin: PubChem CID: 4788.; Streptozotoci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوترین; ATP; adenosine 5′-triphosphate; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGTA; ethylene glycol-bis tetraacetic acid; MES; 2-[N-Morpholino ethane] sulfonic acid; Phloretin; 2,4,6-trihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl) propiophenone; Gentiobiose; 6-O-β-d-glucopyra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوترین; E2; 17β-estradiol; GEN; genistein; DAI; daidzein; GLY; glycitein; BIO; biochanin A; CHR; chrysin; LUT; luteolin; API; apigenin; IPR; ipriflavone; KAE; kaempferol; QUE; quercetin; COU; coumestrol; NAR; naringenin; PHL; phloretin; MAPK; mitogen-activated p