خواص فیزیکی و شیمیایی

در این صفحه تعداد 292 مقاله تخصصی درباره خواص فیزیکی و شیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خواص فیزیکی و شیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فیزیکی و شیمیایی; Nutritional composition; Total phenolic compounds; Antioxidant capacity; Physico-chemical properties; Seaweeds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فیزیکی و شیمیایی; Biomass residue; Pyrolysis; Thermogravimetry; Physico-chemical properties; Kinetics & mechanism; Kinetic compensation effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فیزیکی و شیمیایی; Flaxseed gum; Linum usitatissimum L.; Physico-chemical properties; Protein and polysaccharide interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فیزیکی و شیمیایی; Mechano-chemical activation; Refractory gold ores; Biological oxidation; Physico-chemical properties; Cyanide leaching behaviour;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فیزیکی و شیمیایی; Inulin-β-glucan mixture; Low-fat burger; Canola-olive oils; Fatty acid profile; Sensory properties; Physico-chemical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فیزیکی و شیمیایی; Crumb rubber; Asphalt modification; Physico-chemical properties; Volume expansion rate (Vr); Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS); Infrared spectra (IR); Differential scanning calorimetry (DSC); Swelling; Degradation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فیزیکی و شیمیایی; Xanthan gum; Carboxymethylation; Etherification; Carboxymethyl xanthan; Physico-chemical properties; Structural characteristics; Rheology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فیزیکی و شیمیایی; Modified cement; Dredged sludge; Heat treatment; Setting time; Heat hydration; Compressive strength; Pozzolanic activity; Physico-chemical properties
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فیزیکی و شیمیایی; Titanium; Zirconium dioxide; Lithium disilicate; Ceramic; Surface treatment; Physico-chemical properties; Cell adhesion; Dentin; Resin cement; Single-cell force spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فیزیکی و شیمیایی; Pressurized Hot Water Treatment (PHWT); Forest biomass; Fast pyrolysis; Bio-oil; Physico-chemical properties; Bio-oil composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فیزیکی و شیمیایی; Drug Delivery Systems; micro-emulsion; microencapsulation; physico-chemical properties; organosilanes; ORMOSIL; silica;nanoparticle; nano-toxicity; J-774 cell line; fluorescent nanoparticles; core-shell nanoparticles;