آب شدن مجدد

در این صفحه تعداد 168 مقاله تخصصی درباره آب شدن مجدد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آب شدن مجدد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب شدن مجدد; Micellar casein powder; Storage; Rehydration; Microstructure; Surface; MPC; Milk protein concentrate; MC; Micellar casein; SEM; Scanning Electron Microscopy; NMR; Nuclear magnetic resonance; XPS; X-ray photoelectron spectroscopy; Tof-SIMS; Time-of-Flight
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب شدن مجدد; MPC; milk protein concentrate; MC; micellar casein; P1; powder 1; P2; powder 2; Casein micellar; Powder; Storage; Rehydration; Prediction; Functionality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب شدن مجدد; Tea plant; Drought stress; Rehydration; Physiological response; Gene expressionABA, abscisic acid; CAT, catalase; DS, drought stress; GADPH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; Glu, glutamate; MDA, malondialdehyde; NCED, 9-cis-epoxycarotenoid dioxyg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب شدن مجدد; ABA; ABA-GE; JA; PCA; Rehydration; Water stressABA, abscisic acid; ABA-GE, abscisic acid glucose ester; UPLC, ultra performance capillary electrophoresis; JA, jasmonic acid; LC, liquid chromatography; MS/MS, tandem mass spectrometry; PCA, principal compon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب شدن مجدد; D50; median diameter; EQPC; diameter of a circle of equal projection Area; IA; image analysis; IDF; International Dairy Federation; mJ/m2; milliJoule per square meter; mL; milliliter; Rpm; rotation per minute; S; seconds; °C; degree celsius; SPSS; Statis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب شدن مجدد; C; control plants; Cpn60; chloroplast chaperone; CSD2; chloroplast Cu/Zn superoxide dismutase; DH; doubled haploid; DS; drought stress; FeSOD; chloroplast Fe-dependent superoxide dismutase; PetC; rieske protein; PsbA; D1 protein; PsbS; carotenoid-binding