قند

در این صفحه تعداد 677 مقاله تخصصی درباره قند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قند; BMI; body mass index; gLMS; generalized labeled magnitude scale; HCA; hierarchical cluster analysis; s.d.; standard deviation; SD; sweet dislike; SL; sweet liker; STT; sweet taste test; VAS; visual analog scale; Flavor perception; Gustation; Hedonics; Sug
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قند; af; α-d-fructofuranose; ap; α-d-fructopyranose; βf; β-d-fructofuranose; βp; β-d-fructopyranose; β-ala; β-alanine; A+; acid; A-; conjugated base; a; open chained keto anomer of d-fructose; B; base; gaba; γ-aminobutyric acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قند; SGLT2; sodium-glucose cotransporter 2; SGLT2i; SGLT2 inhibitor; BDHQ; brief-type self-administered diet history questionnaire; DHQ; self-administered diet history questionnaire; GLP-1; glucagon-like peptide-1; eGFR; estimated glomerular filtration rate; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قند; Grafted cucumber; Transcriptome; Flavor quality; Sugar; α-Linolenic acid metabolism; G1; fruit obtained from cucumber seedlings grafted onto figleaf gourd (Cucurbita ficifolia) rootstock; G2; fruit obtained from cucumber seedlings grafted onto 'Weishen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قند; 11β-HSD1; 11B-hydroxysteroid dehydrogenase-1; ACTH; adrenocorticotropic hormone; CRH; corticotropin-releasing hormone; DHAP; dihydroxyacetone phosphate; FFA; free fatty acids; HFCS; high-fructose corn syrup; IRS1; insulin receptor substrate 1; ICAM-1; in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قند; Forward osmosis; Ethanol fermentation; Sugar; Rice straw; DS; draw solution; FO; forward osmosis; FS; feed solution; NF; nanofiltration; SPS; switchable polarity solvent; TEA; triethylamine; TEA-CO2; triethylamine-carbon dioxide; TMA-CO2; trimethylamine-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قند; Diabetes; Obesity; Metabolism; Sugar; Fructose; Sucrose; HFCS; High-Fructose Corn Syrup; HDL; High-density lipoprotein; TG; triglycerides; FFA; Free Fatty Acids; PYY; Peptide YY; NAcc; Nucleus Accumbens; POMC; Proopiomelanocortin; CART; cocaine- and amphe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قند; Cortical thickness; Diet; Fish; Fruit; Legumes; Macronutrients; Nutrition; Sugar; Vitamins; Cross-sectional studies; Biomarkers; Magnetic resonance imaging; Structural brain changes;