اهداف توسعه پایدار

در این صفحه تعداد 146 مقاله تخصصی درباره اهداف توسعه پایدار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده اهداف توسعه پایدار
مقالات ISI اهداف توسعه پایدار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; DDUGJY; Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana; DISCOMs; distribution companies; JNNSM; Jawaharlal Nehru National Solar Mission; MLP; multi-level perspective; NDCs; Nationally Determined Contributions; MNRE; Ministry of New and Renewable Energy; PV; photov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; Seagrass research; National plan of action for seagrass; Intended nationally determined contribution; Sustainable development goals; Biodiversity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; Ocean governance; Sustainable development goals; Environmental conservation; Fishery management; Maritime industry; Natural resources; Inclusiveness; Decision-making; Gendered perspective;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; Development aid; Fisheries management; Small-scale fisheries; Small-island developing states; Pacific islands and territories; Least developed countries; Sustainable development goals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; Global health; Global neurosurgery; Global surgery; Public health; Sustainable development goals; IPV; Intimate partner violence; LMIC; Low- and middle-income countries; MC; Motorcycle collision; MDG; Millennium Development Goal(s); RTA; Road traffic acci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; Neutrality; Land degradation; Response hierarchy; Integrated land use planning; Sustainable land management; Sustainable development goals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; Human rights; Rights-based; Sustainable development goals; Millennium development goals; Non-governmental organizations; Development policy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; CO2; Carbon Dioxide; GHG; Greenhouse Gas Emissions; INDCs; Intended Nationally Determined Contributions; IPCC; Intergovernmental Panel on Climate Change; LED; Light-Emitting Diode; MMM; Management-Maintenance-Monitoring; NGO; Non-Governmental Organisation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; Sustainable development goals; Land restoration; Ecosystem services demand; Scenarios; Land change modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; CBS; Central Bureau of Statistics; FAO; Food and Agriculture Organization; GtCO2 eq; gigatons of CO2 equivalent; ID; identification code; IQR; interquartile range; MSW; municipal solid waste; NIS; New Israeli Shekel; QR code; quick response code; RFID; ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; ATCM; Antarctic Treaty Consultative Meeting; ATCPs; Antarctic Treaty Consultative Parties; ATS; Antarctic Treaty System; CCAMLR; Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources; CEP; Committee for Environmental Protection; CRAMRA; Conv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; Engineering; Sustainable development; Academic staff engagement; Sustainable Development Goals; Higher education policy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; Renewable energy; Sustainable development goals; Hesitant fuzzy linguistic term set; Hesitant fuzzy linguistic AHP; Hesitant fuzzy linguistic COPRAS; MCDM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; Measuring cooperation; Sustainable Development Goals; Shared waters; Transboundary river basin; Transboundary aquifer; Geographic information science (GIS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; ECCE; early childhood care and education; ECD; early childhood development; LMIC; Low- and Middle-Income Country; MICS; Multiple Indicator Cluster Survey; SDGs; Sustainable Development Goals; Early childhood; Learning; Early childhood education; Stimulati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اهداف توسعه پایدار; Environmental accounting; Environmental management; Sustainable development goals; Environmental data; Socio-economic data; Accounting methods;