آشنایی با موضوع

پروتئینی است که در جنین توسط کبد تولید شده و در مایع آمنیوتیک ترشح می شود. این ماده سپس از طریق جفت وارد گردش خون مادر می شود و به همین دلیل در خون مادر باردار می توان آن را اندازه گیری کرد. هدف از انجام این تست پی بردن به بعضی از اختلالات مادرزادی در جنین است. زمان انجام تست حائز اهمیت است و میزان این ماده می تواند با سن بارداری و وزن شما مرتبط باشد. بهترین زمان انجام آن معمولا بین هفته 16 تا 18 حاملگی است اما از هفته 15 تا 20 هم قابل انجام است. برای این کار از ورید مادر خون گرفته شده و نمونه خون برای آنالیز به آزمایشگاه فرستاده می شود. مقدار غیر طبیعی AFP در خون مادر ممکن است به دلیل بیماریهای زیر در جنین باشد: - باز ماندن لوله عصبی( اسپاینا بیفیدا) - سندرم داون - اختلالات دیواره شکم در مواردی که دو قلوئی وجود دارد هم میزان این پروتئین افزایش می یابد زیرا به جای یک جنین، دو جنین AFP تولید می کنند. به دلیل وجود مواردی از مثبت کاذب (زمانی که جنین سالم است و AFP به اشتباه بالا نشان داده شده است) در اکثریت موارد بعد از این تست، اقدامات تشخیصی بیشتر، مثل سونوگرافی یا آمنیوسنتز صورت می گیرد تا تشخیص تائید شود.
در این صفحه تعداد 597 مقاله تخصصی درباره تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; α-fetoprotein; CD56; cluster of differentiation 56; CT; computed tomography; hCG; human chorionic gonadotropin; NSE; neuron-specific enolase; Case report; Choriocarcinoma; Collision tumour; Endocrine carcinoma; Human chorionic gonadotropin; Small ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Alpha-fetoprotein; Human embryonic kidney 293 cells; Protein expression and purification; Functional characterization; Hepatocellular carcinoma; HCC; Hepatocellular carcinoma; AFP; Human alpha-fetoprotein; Anti-AFP; Monoclonal antibody against AFP; rAFP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Peroxisome biogenesis disorder; Peroxisome biogenesis factor 10 (PEX10); Compound heterozygote; Point mutation; Cerebellar ataxia; Zellweger syndrome; AFP; alpha fetoprotein; BWA; Burrows Wheeler Aligner; DHA; docosahexaenoic acid; dma; dimethyl acetal; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; ICTS; immunochromatographic test strip; CEA; carcinoembryonic antigen; NSE; neuron specific enolase; CA72-4; carbohydrate antigen 72-4; PSA; prostate specific antigen; AFP; alpha-fetoprotein; QBs; quantum dot beads; QDs; quantum dots; SCLC; small cell lun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Capillary electrochromatography; Non-competitive immunoassay; Poly(guanidinium ionic liquid) monolithic material; Alpha-fetoprotein; AFP; alpha-fetoprotein; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; CLEIA; chemiluminescent enzyme immunoassay; CEIA; capill
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; alpha fetoprotein; CI; confidence interval; ECOG; Eastern Cooperative Oncology Group; EHS; extrahepatic spread; HCC; hepatocellular carcinoma; HR; hazard ratio; PVTT; portal vein tumor thrombosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Capsicum; Expression; Protein folding; Recombinant; AMP; Defensin; Antibacterial; Phospholipid; AMP; antimicrobial peptide; AFP; antifungal peptide; DEF; defensin; αβCS; alpha, beta cysteine stabilized; CTPP; C-terminus propeptide; WT; wild type; PA; ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Mesenchymal stem cell; Hepatic differentiation; Gelatin; Cryogel scaffold; Liver tissue engineering; hADSCs; human adipose derived mesenchymal stem cells; TCPS; tissue culture polystyrene; MSC; mesenchymal stem cell; SEM; Scanning electron microscopy; ECM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; alpha fetoprotein; CI; confidence interval; DNA; deoxyribonucleic acid; EGF; epidermal growth factor; FGF; fibroblast growth factor; G-CSF; granulocyte colony-stimulating factor; HBV; hepatitis B virus; HCC; hepatocellular carcinoma; HR; hazard ratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Prenatal screening; trisomy 21; first trimester combined screening; enhanced first trimester screening; cell-free fetal DNA test; AFP; alpha fetoprotein; cffDNA; cell-free fetal DNA; CVS; chorionic villus sampling; DR; detection rate; EFTS; enhanced first
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AUC; analytical ultracentrifugation; AFP; anti-freeze protein; CD; circular dichroism; FPLC; fast protein liquid chromatography; INP; ice nucleation protein; IR; infrared; LeIBP; Leucosporidium ice-binding protein; Ni-NTA; Ni2+-nitrilotriacetic acid; NMR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AA; amino acid; AFP; acute flaccid paralysis; CDR3; complementary determining region 3; CPE; cytopathic effect; cVDPV; circulating vaccine derived poliovirus; GPEI; Global Polio Eradication Initiative; HC; immunoglobulin heavy chain; IPV; inactivated poli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; HCC; hepatocellular carcinoma; MVI; microvascular invasion; HBsAg; hepatitis B surface antigen; ALT; alanine aminotransferase; TB; total bilirubin; ALB; serum albumin; GGT; gamma glutamyl transpeptidase; AFP; alpha-fetoprotein; PLT; platelet count; CECT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Tg737; Epithelial-mesenchymal transition; Snail; HNF4α; Liver stem cells; ALB; albumin; AFP; alpha-fetoprotein; CSCs; cancer stem cells; DEN; diethyl nitrosamine; EMT; epithelial-mesenchymal transition; FCM; flow cytometry; FLSPCs; fetal liver stem/p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; ABCR; α-fetoprotein, Barcelona Clinic Liver Cancer, Child-Pugh, and response [score]; AFP; α-fetoprotein; ART; Assessment for Retreatment with Transarterial Chemoembolization [score]; BCLC; Barcelona Clinic Liver Cancer; CI; confidence interval; EASL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Biomarkers; low birth weight; meta-analysis; newborn; pregnancy; sensitivity; specificity; AFP; alpha fetoprotein; AUC; area under the curve; DOR; diagnostic odds ratio; GA; gestational age; hCG; human chorionic gonadotropin; HSROC; hierarchical summary r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; 2-D; two dimensional; 3D; three dimensional; Afp; areas of main channel and floodplains; Ai; area of subsections; Amc; areas floodplains; ANFIS; adaptive neuro fuzzy inference system; ANN; artificial neural network; APE; absolute percentage error; Ar; rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; alpha-fetoprotein; AJCC; American Joint Committee on Cancer; CSCs; cancer stem cells; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; ELISA; Enzyme-linked immunosorbent assay; ECM; extracellular matrix; ERK1/2; extracellular signal-regulated kinase1/2; FBS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Bone morphogenetic protein 4; Epithelial-mesenchymal transition; Hepatocellular carcinoma; Metastasis; ID2; AFP; alpha-fetoprotein; ANLT; adjacent non-tumorous liver tissue; BMP4; Bone morphogenetic protein 4; EMT; epithelial-mesenchymal transition; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; HCCS1; Hepatocellular carcinoma suppressor 1; HCC; Hepatocellular carcinoma; AFP; Alpha-fetoprotein; CHB; chronic hepatitis B; HCs; healthy controls; MSP; methylation-specific polymerase chain reaction; TNM; tumor node metastasis; US; ultrasound; MRI; mag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; ACP; academic cancer program; AFP; alpha-fetoprotein; AJCC; American Joint Committee on Cancer; CCCP; comprehensive community cancer program; CCP; community cancer program; HCC; hepatocellular carcinoma; HVCP; high volume cancer program; INR; internationa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; alpha fetoprotein; ECS; embryonal cell sarcoma; HAT; hepatic artery thrombosis; HB; hepatoblastoma; HCC; hepatocellular carcinoma; MPPHT; malignant primary pediatric hepatic tumor; PRETEXT; PRE-Treatment EXT-ension; SIOPEL; International Society of P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; air-filled porosity; AW; available water; Bd; bulk density; Bdc; critical soil bulk density; CV; coefficient of variation; Dp; soil particle density; ETc; crop evapotranspiration; F; frequency that the soil water content fell inside the LLWR; FC; fie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; alpha-fetoprotein; CLD; cirrhosis/chronic liver disease; HCC; Hepatocellular Carcinoma; HBV; chronic hepatitis B virus; HCV; chronic hepatitis C virus; OPN; Osteopontin; AFP-L3; lectin-bound AFP; DCP; des-γ-carboxy prothrombin; GPC-3; glypican-3; DK
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; alpha-fetoprotein; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; one-way analysis of variance; AST; aspartate aminotransferase; cDNA; complementary DNA; Ct; threshold Cycle; DAB; 3,3′-diaminobenzidine; ELISA; Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; GAPDH; glyce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; α-fetoprotein; ALTSG; American Liver Tumor Study Group; B-UCSF; beyond University of California San Francisco criteria; HCC; hepatocellular carcinoma; LRT; locoregional therapy; LT; liver transplantation; MELD; Model for End-Stage Liver Disease; RFA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; α-Feto protein; ALP; Alkaline phosphatase; ALT; Alanine transaminase; AST; Aspartate transaminase; CEA; Carcinoembryonic antigen; CRP; C- reactive protein; FA; Ferulic acid; 5-FU; 5-Flourourecil; GGT; Gamma glutamyl transpeptidase; HCC; Hepatocellul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; IVF; In vitro fertilization; ESC; Embryonic stem cells; AFP; Alpha fetoprotein; BMP4; Bone morphogenetic protein4; EB; Embryoid body; HNF4; Hepatocyte Nuclear Factor 4; GATA4; Global Transcription Factor Alpha 4; MSX1; Msh Homeobox 1; NF-68; Neurofilament
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; α-fetoprotein; ECOG; Eastern Cooperative Oncology Group; EASL; European Association for Study of the Liver; FDA; Food and Drug Administration; FDG; fluorodeoxyglucose; HCC; hepatocellular carcinoma; MAA; macroaggregated albumin; mRECIST; modified Re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Prenatal screening; twin pregnancy; prenatal diagnosis; amniocentesis; nuchal translucency; maternal serum screening; chorionic villus sampling; AFP; Alphafœtoprotéine; CN; Clarté nucale; hCG; Gonadotrophine chorionique humaine; PAPP-A; Protéine plasm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Aneuploidy; Down syndrome; trisomy; prenatal screening; genetic health risk; genetic health surveillance; prenatal diagnosis; AFP; Alphafœtoprotéine; AMEDS; Anomalies de la moelle épinière par défaut de soudure; CN; Clarté nucale; DMM; Dépistage mu