آشنایی با موضوع

پروتئینی است که در جنین توسط کبد تولید شده و در مایع آمنیوتیک ترشح می شود. این ماده سپس از طریق جفت وارد گردش خون مادر می شود و به همین دلیل در خون مادر باردار می توان آن را اندازه گیری کرد. هدف از انجام این تست پی بردن به بعضی از اختلالات مادرزادی در جنین است. زمان انجام تست حائز اهمیت است و میزان این ماده می تواند با سن بارداری و وزن شما مرتبط باشد. بهترین زمان انجام آن معمولا بین هفته 16 تا 18 حاملگی است اما از هفته 15 تا 20 هم قابل انجام است. برای این کار از ورید مادر خون گرفته شده و نمونه خون برای آنالیز به آزمایشگاه فرستاده می شود. مقدار غیر طبیعی AFP در خون مادر ممکن است به دلیل بیماریهای زیر در جنین باشد: - باز ماندن لوله عصبی( اسپاینا بیفیدا) - سندرم داون - اختلالات دیواره شکم در مواردی که دو قلوئی وجود دارد هم میزان این پروتئین افزایش می یابد زیرا به جای یک جنین، دو جنین AFP تولید می کنند. به دلیل وجود مواردی از مثبت کاذب (زمانی که جنین سالم است و AFP به اشتباه بالا نشان داده شده است) در اکثریت موارد بعد از این تست، اقدامات تشخیصی بیشتر، مثل سونوگرافی یا آمنیوسنتز صورت می گیرد تا تشخیص تائید شود.
در این صفحه تعداد 166 مقاله تخصصی درباره تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
HCC; hepatocellular carcinoma; MVI; microvascular invasion; HBsAg; hepatitis B surface antigen; ALT; alanine aminotransferase; TB; total bilirubin; ALB; serum albumin; GGT; gamma glutamyl transpeptidase; AFP; alpha-fetoprotein; PLT; platelet count; CECT;
Keywords:
Tg737; Epithelial–mesenchymal transition; Snail; HNF4α; Liver stem cells; ALB; albumin; AFP; alpha-fetoprotein; CSCs; cancer stem cells; DEN; diethyl nitrosamine; EMT; epithelial–mesenchymal transition; FCM; flow cytometry; FLSPCs; fetal liver stem/p
Keywords:
AFP; alpha-fetoprotein; AJCC; American Joint Committee on Cancer; CSCs; cancer stem cells; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; ELISA; Enzyme-linked immunosorbent assay; ECM; extracellular matrix; ERK1/2; extracellular signal-regulated kinase1/2; FBS;
Keywords:
Bone morphogenetic protein 4; Epithelial–mesenchymal transition; Hepatocellular carcinoma; Metastasis; ID2; AFP; alpha-fetoprotein; ANLT; adjacent non-tumorous liver tissue; BMP4; Bone morphogenetic protein 4; EMT; epithelial–mesenchymal transition; G
Keywords:
ACP; academic cancer program; AFP; alpha-fetoprotein; AJCC; American Joint Committee on Cancer; CCCP; comprehensive community cancer program; CCP; community cancer program; HCC; hepatocellular carcinoma; HVCP; high volume cancer program; INR; internationa
Keywords:
AFP; α-fetoprotein; ALTSG; American Liver Tumor Study Group; B-UCSF; beyond University of California San Francisco criteria; HCC; hepatocellular carcinoma; LRT; locoregional therapy; LT; liver transplantation; MELD; Model for End-Stage Liver Disease; RFA
Keywords:
LT; liver transplantation; HCC; hepatocellular carcinoma; LDLT; live-donor liver transplantation; SRTR; Scientific Registry of Transplant Recipients; 18F-FDG PET; 18Ffluorodeoxyglucose positron emission tomography; AFP; alpha-fetoprotein; MELD; model for
Keywords:
cancer screening; diagnosis; epidemiology; cohort study; incidence study; AASLD; American Association for the Study of Liver Diseases; AFP; Alpha-fetoprotein; HBV; Hepatitis B virus; HBsAg; Hepatitis B surface antigen; HCC; Hepatocellular carcinoma; RR; R
Keywords:
CHOP; The Children's Hospital of Philadelphia; AST; aspartate aminotransferase; ALT; alanine aminotransferase; GGT; γ-glutamyltranspeptidase; AFP; α-fetoprotein; PT; prothrombin time; INR; international normalized ratio; IVC; inferior vena cava; %CD; pe
Keywords:
PBT; Perioperative blood transfusion; HCC; Hepatocellular carcinoma; OS; Overall survival; DFS; Disease-free survival; HR; Hazard ratio; 95% CI; 95 percent confidence interval; ECOG; Eastern Cooperative Oncology Group; AFP; Alpha-fetoprotein; US; Ultrason
Keywords:
ALT; Alanine transaminase; AST; Aspartate transaminase; AFP; Alpha fetoprotein; CHC; Chronic HCV infection; HCC; Hepatocellular Carcinoma; lncRNA-UCA1; Long noncoding RNA–Urothelial Carcinoma Associated-1; WRAP53; WD repeat containing, antisense to TP53
Keywords:
ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; APRI; aspartate aminotransferase-to-Platelet Ratio Index; AFP; α-fetoprotein; CHC; chronic hepatitis C; DM; diabetes mellitus; HCV; hepatitis C virus; NAFLD; non-alcoholic fatty liver diseas
Keywords:
AFP; alpha-fetoprotein; CI; confidence interval; CT; computed tomography; DFS; disease-free survival; EGF; epidermal growth factor; FGF-2; fibroblast growth factor-2; G-CSF; granulocyte colony-stimulating factor; HBV; hepatitis B virus; HCC; hepatocellula
Keywords:
HCC; Hepatocellular carcinoma; HBV; Hepatitis B virus infection; HCV; Hepatitis C virus infection; US; Ultrasound; AFP; Alpha–fetoprotein; BCLC; Barcelona Clinic Liver Cancer; RFA; Radiofrequency ablation; TACE; Transarterial chemoembolization; TARE; Tr
Keywords:
AFP; alpha-fetoprotein; ALT; alanine aminotransferase; AUC; area under the receiver operating characteristic curve; BCLC; Barcelona Clinic Liver Cancer; CHB; chronic hepatitis B; CI; confidence interval; GGT; gamma-glutamyl transferase; HBeAg; hepatitis B
Keywords:
AFP; alpha-fetoprotein; CHD; chromodomain-helicase-DNA-binding proteins; CSC; cancer stem cell; DSBs; double strand breaks; EpCAM; epithelial cell adhesion molecule; HCC; hepatocellular carcinoma; HDAC; histone deacetylase; HpSC; hepatic stem cell-like; N
Keywords:
PR; pathologic response; CPR; complete pathologic response; LR; liver resection; LT; liver transplantation; TACE; transarterial chemoembolization; AFP; alpha-fetoprotein; Hepatocellular carcinoma; Liver resection; Liver transplantation; Pathologic respons
Keywords:
ABT; Aminopyrine Breath Test; AFP; Alpha-fetoprotein; ALP; Alkaline Phosphatase; ALT; Alanine Aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BMI; body mass index; CPT1A; Carnitine Palmitoyl Transferase 1 Liver Isoform; CK18; Cytokeratin 18; CT; Comput
Keywords:
ABC; ATP-binding cassette; AFP; Alpha fetoprotein; COG; Clinical Oncology Group; CR; Complete response; CSCs; Cancer stem cells; CT; Computerized tomography; DFS; Disease free survival; DP; Disease progression; GPI; Glysyl-phosphatidyl-inosital; HB; Hepat
Keywords:
AFP; alpha-fetoprotein; DAPI; 4׳,6-diamidine-2׳-phenylindole; GAP-43; growth-associated protein 43; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; HPLC; high-performance liquid chromatography; E14.5, 15.5, 16.5…; gestation day 14.5, 15.5 16.5…; P0
Keywords:
AFP; alpha fetoprotein; EHBH; Eastern Hepatobiliary Surgery Hospital; FMU; Fujian Medical University; HBV-DNA; hepatitis B virus-deoxyribonucleic acid; HCC; hepatocellular carcinoma; HR; hazard ratio; MVI; microvascular invasion; OS; overall survival; PVT
Keywords:
LT; Liver Transplantation; HCC; hepatocellular carcinoma; WL; waiting list; MELD; model for end-stage liver disease; AFP; alpha-fetoprotein; INR; international normalized ratio; NITp; North Italy Transplant program; IQR; interquartile range; CR; competing
Keywords:
HCC; hepatocellular carcinoma; AFP; alpha-foetoprotein; RFA; radiofrequency ablation; ESM-1; endothelial cell-specific molecule 1; EpCAM; epithelial cell adhesion molecule; K; cytokeratin; CT; computed tomodensitometry; MRI; magnetic resonance imaging; LT
Keywords:
AFP; alpha-fetoprotein; CC; cholangiocarcinoma; CP; Child-Pugh; CRC; colorectal cancer; CT; computed tomography; FLR; ratio (expressed as percentage) of the future liver remnant (segments 2/3) to the total liver parenchymal volume; %FLR hypertrophy; perce
Keywords:
sCD163; soluble CD163; HCC; hepatocellular carcinoma; OS; overall survival; AFP; alpha-fetoprotein; CLIP; Cancer of the Liver Italian Program; BCLC; Barcelona Clinic Liver Cancer; CRP; C-reactive protein; NASH; non-alcoholic steatohepatitis; CK; cytokerat
Keywords:
HCC; hepatocellular carcinoma; AFP; alpha-fetoprotein; DCP; des-gamma-carboxy prothrombin; CK; creatine kinase; MtCK; mitochondrial isoenzyme of creatine kinase; HBV; hepatitis B virus; HCV; hepatitis C virus; CK-MB; MB fraction of creatine kinase; CK-M;
Keywords:
Hepatocellular carcinoma; Tumor markers; Survival; Recurrence; Curative hepatectomy; HCC; hepatocellular carcinoma; AFP; alpha-fetoprotein; AFP-L3; Lens culinaris agglutinin-reactive fraction of alpha-fetoprotein; DCP; des-gamma-carboxy prothrombin; PIVKA
Keywords:
Primary liver cancer; Hepatoma; Percutaneous ablation; Liver graft; Recurrence; HCC; hepatocellular carcinoma; RFA; radiofrequency ablation; LR; liver resection; LT; liver transplantation; HCV; hepatitis C virus; AFP; α-fetoprotein; HBV; hepatitis B viru
Keywords:
AFP; α-fetoprotein; CAT; catalase; CuZnSOD; copper zinc superoxide dismutase; GPx1; glutathione peroxidase 1; HCC; hepatocellular carcinoma; HCV; hepatitis C virus; iNOS; inducible nitric oxide synthase; Nox; reduced nicotinamide adenine dinucleotide pho