آشنایی با موضوع

پروتئینی است که در جنین توسط کبد تولید شده و در مایع آمنیوتیک ترشح می شود. این ماده سپس از طریق جفت وارد گردش خون مادر می شود و به همین دلیل در خون مادر باردار می توان آن را اندازه گیری کرد. هدف از انجام این تست پی بردن به بعضی از اختلالات مادرزادی در جنین است. زمان انجام تست حائز اهمیت است و میزان این ماده می تواند با سن بارداری و وزن شما مرتبط باشد. بهترین زمان انجام آن معمولا بین هفته 16 تا 18 حاملگی است اما از هفته 15 تا 20 هم قابل انجام است. برای این کار از ورید مادر خون گرفته شده و نمونه خون برای آنالیز به آزمایشگاه فرستاده می شود. مقدار غیر طبیعی AFP در خون مادر ممکن است به دلیل بیماریهای زیر در جنین باشد: - باز ماندن لوله عصبی( اسپاینا بیفیدا) - سندرم داون - اختلالات دیواره شکم در مواردی که دو قلوئی وجود دارد هم میزان این پروتئین افزایش می یابد زیرا به جای یک جنین، دو جنین AFP تولید می کنند. به دلیل وجود مواردی از مثبت کاذب (زمانی که جنین سالم است و AFP به اشتباه بالا نشان داده شده است) در اکثریت موارد بعد از این تست، اقدامات تشخیصی بیشتر، مثل سونوگرافی یا آمنیوسنتز صورت می گیرد تا تشخیص تائید شود.
در این صفحه تعداد 232 مقاله تخصصی درباره تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; α-fetoprotein; CD56; cluster of differentiation 56; CT; computed tomography; hCG; human chorionic gonadotropin; NSE; neuron-specific enolase; Case report; Choriocarcinoma; Collision tumour; Endocrine carcinoma; Human chorionic gonadotropin; Small ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Alpha-fetoprotein; Human embryonic kidney 293 cells; Protein expression and purification; Functional characterization; Hepatocellular carcinoma; HCC; Hepatocellular carcinoma; AFP; Human alpha-fetoprotein; Anti-AFP; Monoclonal antibody against AFP; rAFP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Capillary electrochromatography; Non-competitive immunoassay; Poly(guanidinium ionic liquid) monolithic material; Alpha-fetoprotein; AFP; alpha-fetoprotein; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; CLEIA; chemiluminescent enzyme immunoassay; CEIA; capill
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; alpha fetoprotein; CI; confidence interval; ECOG; Eastern Cooperative Oncology Group; EHS; extrahepatic spread; HCC; hepatocellular carcinoma; HR; hazard ratio; PVTT; portal vein tumor thrombosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Capsicum; Expression; Protein folding; Recombinant; AMP; Defensin; Antibacterial; Phospholipid; AMP; antimicrobial peptide; AFP; antifungal peptide; DEF; defensin; αβCS; alpha, beta cysteine stabilized; CTPP; C-terminus propeptide; WT; wild type; PA; ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AUC; analytical ultracentrifugation; AFP; anti-freeze protein; CD; circular dichroism; FPLC; fast protein liquid chromatography; INP; ice nucleation protein; IR; infrared; LeIBP; Leucosporidium ice-binding protein; Ni-NTA; Ni2+-nitrilotriacetic acid; NMR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; HCC; hepatocellular carcinoma; MVI; microvascular invasion; HBsAg; hepatitis B surface antigen; ALT; alanine aminotransferase; TB; total bilirubin; ALB; serum albumin; GGT; gamma glutamyl transpeptidase; AFP; alpha-fetoprotein; PLT; platelet count; CECT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Tg737; Epithelial–mesenchymal transition; Snail; HNF4α; Liver stem cells; ALB; albumin; AFP; alpha-fetoprotein; CSCs; cancer stem cells; DEN; diethyl nitrosamine; EMT; epithelial–mesenchymal transition; FCM; flow cytometry; FLSPCs; fetal liver stem/p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; alpha-fetoprotein; AJCC; American Joint Committee on Cancer; CSCs; cancer stem cells; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; ELISA; Enzyme-linked immunosorbent assay; ECM; extracellular matrix; ERK1/2; extracellular signal-regulated kinase1/2; FBS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Bone morphogenetic protein 4; Epithelial–mesenchymal transition; Hepatocellular carcinoma; Metastasis; ID2; AFP; alpha-fetoprotein; ANLT; adjacent non-tumorous liver tissue; BMP4; Bone morphogenetic protein 4; EMT; epithelial–mesenchymal transition; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; HCCS1; Hepatocellular carcinoma suppressor 1; HCC; Hepatocellular carcinoma; AFP; Alpha-fetoprotein; CHB; chronic hepatitis B; HCs; healthy controls; MSP; methylation-specific polymerase chain reaction; TNM; tumor node metastasis; US; ultrasound; MRI; mag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; ACP; academic cancer program; AFP; alpha-fetoprotein; AJCC; American Joint Committee on Cancer; CCCP; comprehensive community cancer program; CCP; community cancer program; HCC; hepatocellular carcinoma; HVCP; high volume cancer program; INR; internationa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; alpha fetoprotein; ECS; embryonal cell sarcoma; HAT; hepatic artery thrombosis; HB; hepatoblastoma; HCC; hepatocellular carcinoma; MPPHT; malignant primary pediatric hepatic tumor; PRETEXT; PRE-Treatment EXT-ension; SIOPEL; International Society of P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; alpha-fetoprotein; CLD; cirrhosis/chronic liver disease; HCC; Hepatocellular Carcinoma; HBV; chronic hepatitis B virus; HCV; chronic hepatitis C virus; OPN; Osteopontin; AFP-L3; lectin-bound AFP; DCP; des-γ-carboxy prothrombin; GPC-3; glypican-3; DK
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; alpha-fetoprotein; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; one-way analysis of variance; AST; aspartate aminotransferase; cDNA; complementary DNA; Ct; threshold Cycle; DAB; 3,3′-diaminobenzidine; ELISA; Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; GAPDH; glyce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; α-fetoprotein; ALTSG; American Liver Tumor Study Group; B-UCSF; beyond University of California San Francisco criteria; HCC; hepatocellular carcinoma; LRT; locoregional therapy; LT; liver transplantation; MELD; Model for End-Stage Liver Disease; RFA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; α-Feto protein; ALP; Alkaline phosphatase; ALT; Alanine transaminase; AST; Aspartate transaminase; CEA; Carcinoembryonic antigen; CRP; C- reactive protein; FA; Ferulic acid; 5-FU; 5-Flourourecil; GGT; Gamma glutamyl transpeptidase; HCC; Hepatocellul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Aneuploidy; Down syndrome; trisomy; prenatal screening; genetic health risk; genetic health surveillance; prenatal diagnosis; AFP; Alphafœtoprotéine; AMEDS; Anomalies de la moelle épinière par défaut de soudure; CN; Clarté nucale; DMM; Dépistage mu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; GBC; gallbladder cancer; WIF-1; WNT inhibitory factor 1; APC; adenomatous polyposis coli; CK1; casein kinase 1; GSK3; glycogen synthase kinase 3; β-Trcp; β-tranducin repeat-containing protein; TCF/LEF; T-cell factor family/lymphocyte enhancer factor; AF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; FXR; farnesoid X receptor; NSF; neck subcutaneous fat; LSF; leg subcutaneous fat; AFP; abdominal fat pad; PBF; peri-bowel fat; cDNA; DNA complementary to RNA; PCR; polymerase chain reaction; RT-PCR; reverse transcription PCR; IL; interleukin; PBEF; pre-B-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; Hybridization chain reaction; Isothermal amplification; Nanotechnology; Biosensor; Ultrahigh sensitivity; AFP; alpha-fetoprotein; AgNPs; silver nanoparticles; ATP; adenosine triphosphate; AuNPs; gold nanoparticles; cDNA; complementary DNA; CEA; carcinoemb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; ACT; adjuvant chemotherapy; ACR; acute cellular rejection; AFP; alpha-fetoprotein; CDDP; cisplatin; CPT-11; irinotecan; eGFR; estimated glomerular filtration rate; HB; hepatoblastoma; HCC; hepatocellular carcinoma; LDLT; living donor liver transplantation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AFP; alpha-foetoprotein; C/EBP; CCAAT/enhancer binding protein; CTC; circulating tumour cells; eIF-2α; eukaryotic translation initiation factor-2α; HCC; hepatocellular carcinoma; HNF; Hepatocyte Nuclear Factor; IRE-1α; Inositol-Requiring Enzyme-1α; mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; NAFLD; non-alcoholic fatty liver disease; HCC; hepatocellular carcinoma; VA; Veterans Administration; AFP; alpha-fetoprotein; HCV; hepatitis C; EMR; electronic medical records; ICD-9-CM; International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Mod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; LT; liver transplantation; HCC; hepatocellular carcinoma; LDLT; live-donor liver transplantation; SRTR; Scientific Registry of Transplant Recipients; 18F-FDG PET; 18Ffluorodeoxyglucose positron emission tomography; AFP; alpha-fetoprotein; MELD; model for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; cancer screening; diagnosis; epidemiology; cohort study; incidence study; AASLD; American Association for the Study of Liver Diseases; AFP; Alpha-fetoprotein; HBV; Hepatitis B virus; HBsAg; Hepatitis B surface antigen; HCC; Hepatocellular carcinoma; RR; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; AASLD; American Association for the Study of Liver Diseases; AFP; alpha-fetoprotein; AIC; Akaike information criterion; AICc; corrected Akaike information criterion; AJCC; American Joint Committee on Cancer; Alk-P; alkaline phosphatase; BCLC; Barcelona Cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین; (+)ssRNA; positive strand RNA; (−)ssRNA; negative strand RNA; αSMA; alpha smooth muscle actin; AAT; alpha 1-antitrypsin; AFP; alpha fetoprotein; BLBP; brain lipid-binding protein; BMP4; bone morphogenetic protein 4; COL1A1; collagen type 1 alpha 1; DLX