کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
303933 512763 2016 9 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pile response to liquefaction-induced lateral spreading: a shake-table investigation
ترجمه فارسی عنوان
پاسخ شمع به گسترش جانبی ایجاد شده با روانگرایی: آزمایش میز لرزه
کلمات کلیدی
BNWF، شمع، روانگرایی، گسترش جانبی، فشار خاک، آزمایش میز لرزه
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. توصیف آزمایش میز لرزه 

شکل 1: آزمایش میز لرزه 

شکل 2: شرایط آزمایش (واحد: متر)

جدول 1: ویژگی های ماده ماسه هاربین 

شکل 3: پاسخ تنش-کرنش نمونه ها برای ماده شمع

جدول 2: خلاصه ویژگی های شمع 

3. نتایج آزمایشی 

3.1 شتاب و فشار حفره اضافی 

شکل 4: شتاب های میدان آزاد

شکل 5: فشارهای حفره اضافی میدان آزاد

شکل 6: جابه جایی خاک جانبی در بخش پشتی

3.2 جابه جایی سر شمع و خاک جانبی 

شکل 7: جابه جایی های جانبی سطح زمین و سر شمع

3.3 ممان خمیدگی شمع 

شکل 8: سوابق زمانی ممان خمیدگی

شکل 9: تجزیه جابه جایی جانبی نمونه در سطح زمین

4. مدلسازی تحلیلی و اعتبارسنجی 

4.1 رویکرد آنالیز فشار خاک جانبی روانگرایی شده ساده

شکل 10: مقایسه فشار خاک و پاسخ شمع

4.2 مدل تیر روی فونداسیون وینکلر غیرخطی 

شکل 11: مدل BNWF شمع تکی تحت شرایط گسترش جانبی 

4.2.1 ویژگی های فنر خاک 

4.2.2 پروفایل گسترش جانبی 

جدول 3: پارامترهای ویژگی دیوار اسکله

4.2.3 نتایج و بحث 

5. مقایسه با آزمایشات میز لرزه اضافی 

شکل 12: پروفایل های گسترش جانبی در بخش پشتی در زمان های مشخص

جدول 4: پارامترهای محاسبه شده مدل BNWF برای UCSD1

شکل 13: مقایسه پاسخ شمع از آزمایش و مدل BNWF 

شکل 14: تاثیر E بر پاسخ شمع

6. مطالعه پارامتری 

6.1 تاثیر ضرایب شمع 

شکل 15: تاثیر D بر پاسخ شمع (EI=29.4kNm2)

شکل 16: تاثیر Ks بر پاسخ شمع

6.2 تاثیر قطر شمع 

6.3 تاثیر ثابت فنر چرخشی 

7. نتیجه گیری 
ترجمه چکیده
سوابق موردی نشان داده اند که گسترش جانبی ایجاد شده با روانگرایی یکی از علل اصلی آسیب به فونداسیونهای شمعی تحت بارگذاری لرزه¬ای است. این مطالعه تاثیر گسترش جانبی بر شمع پشت دیوار اسکله را نشان میدهد. آزمایش میز لرزه در یک شمع تعبیه شده درون لایه ماسه کاملا اشباع انجام می¬شود. جابه جایی سر شمع و سطح زمین قبل از روانگرایی، تطبیق خوبی داشت. با روانگرایی، شتاب خاک تضعیف شد. رویکردهای آنالیز فشار خاک جانبی روانگرایی (یکنواخت و مثلثی) با استفاده از نتایج آزمایشی درجه بندی می¬شوند. در ادامه، مدل تیر روی فونداسیون وینکلر غیرخطی (BNWF) پیشنهاد می¬شود و پاسخ با نتایج آزمایشی مقایسه می شود. مشخص شد که مدل BNWF پیشنهادی در مقایسه با رویکردهای فشار خاک ساده، پاسخ شمع مشاهده شده را بهتر پیش بینی می کند. مطالعه پارامتری در مدل bnwf برای بررسی تاثیر عوامل مهم بر رفتار شمع انجام شد. بر این مبنا، مشخص شد که سفتی خمیدگی شمع بزرگتر در تغییرشکل تحریک شده با گسترش جانبی کاهش می¬یابد و قطر شمع بیشتر برای سفتی یکسان، ممان خمیدگی و جابه¬جایی بیشتری ایجاد می کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی
چکیده انگلیسی


• Soil behavior and pile response prior to and during lateral spreading are presented.
• A lateral flow pressure distribution scenario due to lateral spreading is further calibrated.
• A BNWF model implemented in OpenSees has been developed.
• Influences of several key factors on elastic pile behavior are examined.

Case histories have shown that the liquefaction-induced lateral spreading is one of the main causes of damage to pile foundations subjected to seismic loading. This study will investigate the effect of lateral spreading on a single pile behind a quay wall. A shake-table experiment on a single pile embedded in a fully saturated sand stratum is conducted. The ground surface and pile head displacement are in close agreement prior to liquefaction. Upon liquefaction, soil acceleration is clearly attenuated. Simple liquefied lateral soil pressure analysis approaches (uniform and triangular) are calibrated using the experimental results. Subsequently, a Beam on Nonlinear Winkler Foundation (BNWF) model is proposed, and the response is compared to the experimental results. It is found that the proposed BNWF model better predicts the observed pile response compared to the simple soil pressure approaches. A parametric study through the BNWF model is performed to explore the effect of several salient factors on the pile behavior. On this basis, it is shown that a larger pile bending stiffness decreases the lateral spreading-induced deformation, and a larger pile diameter for the same stiffness results in a higher displacement and bending moment.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Soil Dynamics and Earthquake Engineering - Volume 82, March 2016, Pages 196–204
نویسندگان
, , , , ,