α-توکوفرول

در این صفحه تعداد 760 مقاله تخصصی درباره α-توکوفرول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI α-توکوفرول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; α-T3; -tocotrienol; β-T3; -tocotrienol; γ-T3; γ-tocotrienol; δ-T3; δ-tocotrienol; α-T; α-tocopherol; β-T; β-tocopherol; γ-T; γ-tocopherol; δ-T; δ-tocopherol; CR; Czech Republic; DW; dry weight; HPLC-FD; high performance liquid chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; Biopolymer; Active films; Emulsion; α-tocopherol; Cinnamaldehyde; Garlic oil; Cinnamaldehyde (PubChem CID: 637511); alpha-tocopherol (PubChem CID: 14985); Garlic oil (PubChem CID: 6850738); Tween 20 (PubChem CID: 443314); Span 60 (PubChem CID: 14928); Ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; Asthma; endotoxin; eosinophil; lipopolysaccharide; mucin; mucociliary clearance; neutrophil; tocopherol; vitamin E; αT; α-Tocopherol; γ-CEHC; 2,7,8-Trimethyl-2-(β-carboxyethyl)-6-hydroxychroman; γT; γ-Tocopherol; MCC; Mucociliary clearance; MUC5AC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; γ-tocopherol; α-tocopherol; Soybean oil; Oxidation evolution; 1H nuclear magnetic resonance; Primary oxidation compounds; Secondary oxidation compounds; α-Tocopherol (PubChem CID: 2116); γ-Tocopherol (PubChem CID: 92729); (E)-2-Hexenal (PubChem CID: 2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; 56MESS; (1S2S-diaminocyclohexane)platinum(II)] dichloride; AIBN; 2,2′-azobisisobutyronitrile; Apt; aptamer; AUC; area under curve; BBR3464; (trans,trans,trans)-bis-mu-(hexane-16-diamine)-mu-[diammineplatinum(II)]bis[diammine(chloro)platinum(II)] tetrani
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; AH−;  ascorbate; β-C; β-carotene; CAT; catalase; Chl-a; chlorophyll-a; EPR; electron paramagnetic resonance; GST; glutathione-S-transferase; LR; lipid radicals; Pmax; net photosynthesis; PAR; photosynthetically active radiation; POBN; α-(4-pyridyl 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; Diabetes mellitus; Antioxidants; Oxygen free radicals; Nitrative stress; Animal; Human; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; NOS3; nitric oxide synthase 3; cNOS; constitutive nitric oxide synthase; nNOS; neuronal nitric oxide synthase; iNOS; induced n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; LDL; low density lipoproteins; HDL; high density lipoproteins; TMI; transition metal ions; PUFA; polyunsaturated fatty acids; TocH; α-tocopherol; tmax; time-point at which peroxidation rate is maximal; OD; optical density; LOOH; LO2 = HP-lipid hydroper
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; Vitamin E - d-l-alpha-tocopherol (PubChem CID: 2116); Tetraethyl orthosilicate (PubChem CID: 6517); Diethoxydimethylsilane (PubChem CID: 62322); Triethoxyphenylsilane (PubChem CID: 13075); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); l-(+)-Ascorbic acid (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; 12(13)Ep-9-KODE; 2(13)Epoxy-9-ketooctadecadienoic acid; % en; % of energy; ALA; α-Linolenic acid; ArA; Arachidonic acid; AUC; Area under the curve; AutOx; Auto-oxidation; BHT; 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol; COX; Cyclooxygenase; CYP; Cytochrome P450; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; Antioxidants; Radical-trapping; Alpha-tocopherol; Phenols; Chain-breaking; Kinetics; Assay; DPPH; Lipid peroxidation; Autoxidation; RTA; radical-trapping antioxidant; α-TOH; α-tocopherol; PMC; 2,2,5,7,8-pentamethyl-6-chromanol; Trolox; 2-carboxy-2,5,7,8
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; A; antheraxanthin; α-toc; α-tocopherol; Ch; chilling; C; control; DW; dry weight; Dt; drought; HL; high light; L; lutein; FW; fresh weight; Fo; basal fluorescence; Fm; maximum fluorescence; Fv/Fm; maximum quantum yield of PSII; ML; medium light; PPF; ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; AMD; age-related macular degeneration; B; Biozate 1; K; untreated control; β-L; β-lactoglobulin; Lec; lecithin; MCT-oil; medium-chain-triacylglycerol-oil; O/W; oil-in-water; T; α-tocopherol; T 20; Tween 20; Lutein; Emulsion; Whey protein; Stability; Bi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; AMVN; 2,2′-azobis(2,4-dimethylvaleronitrile); AsA; ascorbic acid; n-BuLi; n-butyllithium; CE-OOH; cholesteryl ester hydroperoxide; CTUD; catechol-type urushiol derivative; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; PC LUV; phosphatidylcholine large unilamella
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; AO/AH; antioxidant; AOCS; American Oil Chemists' Society; BHT; butylated hydroxytoluene; BHA; butylated hydroxyanisole; CSOME; cottonseed oil methyl ester; CA; caffeic acid; DTBHQ; 2,5-di-tert-butyl-1,4-dihydroxybenzene; DPD; N,N′-diphenyl-p-phenylenedi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; α-Tcph; α-tocopherol; β-Tcph; β-tocopherol; γ-Tcph; γ-tocopherol; δ-Tcph; δ-tocopherol; α-Tct; α-tocotrienol; β-Tct; β-tocotrienol; γ-Tct; γ-tocotrienol; δ-Tct; δ-tocotrienol; Tc; total tocols; DM; dry matter; HPLC-FLD; high performance li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; BBB; blood-brain barrier; PAMPA; parallel artificial membrane permeability assay; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; ND; neurodegenerative disease; CNS; central nervous system; RA; Rhizoma Anemarrhena; ZM; 2,6,4′-trihydroxy-4-methoxybenzophenon; VC; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; αT; α-tocopherol; αT3; α-tocotrienol; γT; γ-tocopherol; γT3; γ-tocotrienol; αTTP; α-tocopherol transfer protein; AUC; are under the concentration-time curve; HepG2; human hepatoma cultured cell; HepG2-TTP; HepG2 cell line expressing the human TT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; NLC; nanostructured lipid carrier; TOC; α-tocopherol; TOC-NLCs; NLCs enriched with TOC; SF; sunflower oil; SA; sweet almond oil; OV; olive oil; CO; coconut oil; PdI; polydispersity index; ZP; zeta potential; EE; entrapment efficiency; DL; drug loading ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; Ascorbic acid; α-tocopherol; Oxidative stability; Omega-3 fatty acids; Bread; AACC; American Association of Cereal Chemists; ALA; alpha-linolenic acid; BHA; butylhydroxyanisole; CAA; Argentine Food Code; CO; canola oil; DSC; differential scanning calorim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; 24(S)-hydroxycholesterol; Cell death; Tοc; Tοc3; CaMKII; RIPK1; ACAT1; acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 1; 24S-OHC; 24(S)-hydroxycholesterol; atRA; all-trans-retinoic acid; α-Toc; α-tocopherol; α-Toc3; α-tocotrienol; BBB; blood-brain barrier (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; α-Tocopherol (PubChem CID: 2116); (E)-2-Hexenal (PubChem CID: 2116); (E,E)-2,4-Decadienal (PubChem CID: 5283349); 4-Hydroxy-(E)-2-nonenal (PubChem CID: 1693); (E)-9,10-epoxystearate (PubChem CID: 12235226); α-Tocopherol; Soybean oil; 1H nuclear magnetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; Resveratrol; α-Tocopherol; Emulsion-filled gel bead; Encapsulation; Protection; Release; Resveratrol (PubChem CID: 445154); α-Tocopherol (PubChem CID: 14985); Sodium alginate (PubChem CID: 5102882); Calcium chloride (PubChem CID: 5284359); Polydatin (Pu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Plant cells; Reactive oxygen species; Antioxidants; Statistical analysis; Asa; ascorbate; APX; ascorbate peroxidase; Car; carotenoid; CAT; catalases; GSH; glutathione; GST; glutathione-S-transferase; PA; polyamines; SOD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: α-توکوفرول; α-tocopherol; Fetal renal development; Renal renin/angiotensin system; Ang II signaling; Renal Na+-transporting ATPases; Elevated arterial blood pressure;