میانگین وزن مولکولی

در این صفحه تعداد 35 مقاله تخصصی درباره میانگین وزن مولکولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میانگین وزن مولکولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; PGH; pistachio green hull; DE; degree of esterification; LMP; low methoxyl pectin; HMP; high methoxyl pectin; GRAS; generally recognized as safe; LSR; liquid to solid ratio; RSM; response surface methodology; BBD; Box-Behnken design; TFA; trifluoroacetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; Zizyphus jujuba mucilage; Extraction optimization; Average molecular weight; Emulsifying activity; Surface activity; Antiradical activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; ADG; average daily gain; ADFI; average daily feed intake; G:F; gain to feed; Mw; average molecular weight; FM; mole fraction of β-d-mannuronate; VFA; volatile fatty acids; GLM; General Linear Model; CFU; colony-forming units; Intestinal microbial; Perfor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; PEM; pectin-enriched material; SBP; sugar beet pulp; GalA; galacturonic acid; S/L; solid/liquid; DM; degree of methylation; DA; degree of acetylation; AMW; average molecular weight; SCW; subcritical water; Fuc; l-fucose; Rha; l-rhamnose; Ara; l-arabinose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; AV; acid value; AMW; average molecular weight; meq; milliequivalents; mg/kg; milligram per kilogram; mg/100 g; milligram per hundred gram; MUFA; monounsaturated fatty acids; PUFA; polyunsaturated fatty acids; O2/kg; oxygen per kilogram; SV; saponificati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; BsCsn46A; GH family 46 chitosanase from Bacillus subtilis; CHOS; chito-oligosaccharides; GlcNAc or A; N-acetyl-d-glucosamine; GlcN or D; D-glucosamine; DP; degree of polymerization; FA; fraction of acetylation; PA; pattern of acetylation; GH; glycosyl hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; Rifapentine (PubChem CID: 6323497); Rifampicin (PubChem CID: 5458213); 3-Formylrifamycin (PubChem CID: 6438444); Hydroxypropylmethylcellulose acetate succinate (PubChem CID: 121950); ASD; amorphous solid dispersion; AUC; area under the curve; CASub; cellu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; CAD; Charged aerosol detector; ELSD; evaporative light scattering detector; PEG; polyethylene e glycol; FA; fatty acid; FAA; fatty alcohol; EGU; ethylene glycol unit; FAME; fatty acid methyl ester; ØMr; average molecular weight; Polyethylene glycol; Char
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; FOS; fructo-oligosaccharides; DP; degree of polymerization; DP3; degree of polymerization equal to three; DP4; degree of polymerization equal to four; DP5; degree of polymerization equal to five; HPLC; high performance liquid chromatography; DSC; differen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; LB; Langmuir-Blodgett; AFM; atomic force microscopy; FF10EA; 2-(perfluorodecyl)ethyl acrylate; IR; infrared; Mw; average molecular weight; OA; octadecyl acrylate; π-A; surface pressure-area; PVDAT; poly(2-vinyl-4,6-diamino-s-triazine); VDAT; 2-viny
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; BSA; bovine serum albumin; CH; chitosan; DD; degree of deacetylation; EDX; energy dispersive X-ray spectroscopy; IR; infrared radiation; MgSO4; magnesium sulfate; Mw; average molecular weight; NaCl; sodium chloride; NMP; N-methyl pyrrolidone; PPEES; poly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; LMWH; low molecular weight heparin; HIT; heparin-induced thrombocytopenia; GAGs; glycosaminoglycans; UFH; unfractionated heparin; MWavg; average molecular weight; ULMWH; ultra-low-molecular-weight heparin; SEC; size exclusion chromatography; Mn; number-av
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; CA; coniferyl alcohol; GAX; glucuronoarabinoxylan; DHPs; dehydrogenation polymers; SEC; size exclusion chromatography; Mw; average molecular weight; THF; tetrahydrofuran; Lignin model compounds (DHP); GH11 endoxylanase; Lignin-carbohydrate nanocomposite
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین وزن مولکولی; ATDC5; murine chondrogenic cell line; BMP; bone morphogenetic protein; CM; chitin carboxymethyl chitin; DA; degree of acetylation; DD; degree of deacetylation; DPBS; Dulbecco's phosphate-buffered saline; ECM; extracellular matrix; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimeth