شرایط مرزی

در این صفحه تعداد 766 مقاله تخصصی درباره شرایط مرزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شرایط مرزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط مرزی; Cold-formed steel member; Lipped channel column; Ultimate strength; Geometrical imperfections; Boundary conditions; Load eccentricity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط مرزی; σ1; the maximum principal stress; σ1t; the maximum principal stress of each triaxial compressive ratio; σ2; the intermediate principal stress; σ2b; the intermediate principal stress of each biaxial compressive ratio; σ2t; the intermediate principal s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط مرزی; Parametric model order reduction; Model updating; Vibro-acoustics; Finite element method; Low-rank parametric model order reduction; Boundary conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط مرزی; 35P20; 35J10; 47F05; 81Q10; Magnetic Schrödinger operators; Boundary conditions; Spectral shift function; Pseudodifferential calculus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط مرزی; Triple-bed combined circulating fluidized bed; Conical downer; Flow behavior; High density holdup; Numerical simulation; BC; Boundary conditions; BFB; bubbling fluidized bed; CFD; computational fluid dynamics; DEM; discrete element method; KTGF; kinetic t