آشنایی با موضوع

سینتیک شیمیایی (Chemical kinetics) یکی از شاخه های علم شیمی است که به مطالعه سرعت واکنش شیمیایی، عوامل موثر بر سرعت این واکنش ها و چگونگی انجام آن ها می پردازد. سینتیک شیمیایی تحقیقات و بررسی‌هایی است که شرایط آزمایشگاهی گوناگون را برسرعت یک واکنش شیمیایی توضیح می‌دهد. چراکه شرایط مختلف آزمایشگاهی از جمله دما، رطوبت و. . . می‌تواند بر مکانیزم واکنش و حالت گذار آن اثر بگذارد. همچنین سینتیک شیمیایی ساخت مدلی ریاضی از واکنش است که می توان به وسیلهٔ آن، ویژگی های یک واکنش شیمیایی را توضیح داد. در حالت کلی سینتیک شیمیایی را می‌توان علم مطالعه سیستمهای ناظر بر تجزیه شیمیایی و یا تغییر حالت مولکولها دانست. به عبارت دیگر سینتیک را می‌توان علم مکمل ترمودینامیک دانسته و سیستمهایی را که توزیع انرژی آنها با زمان تغییر می‌نماید مطالعه کرد. نظریه‌هایی که اثرات متقابل شیمیایی را توجیه می‌کنند بطور گسترده‌ای بر اساس نتایج تجربی پایه گذاری شده‌اند که با روشهای ترمودینامیکی و سینتیکی به دست می‌آیند. سرعت واکنش کمیتی تجربی است و با اندازه گیری سرعت مصرف واکنش دهنده ها، یا سرعت تولید فرآورده ها با اندازه گیری ویژگی هایی قابل اندازه گیری واکنش دهنده ها یا فرآورده ها مانند تغییر جرم،حجم،غلظت و رنگ و با توجه به شرایط لازم برای انجام واکنش به ویژه دما و فشار اولین مطالعات در سینتیک شیمیایی مربوط به اندازه گیری سرعت واکنشها بوده و برای رسیدن به هدف اصلی با توجیه این سرعتها به شناخت مکانیسم کامل واکنش مورد مطالعه پی می‌بریم. البته از آنجا که سرعت اندازه گیری شده یک حالت آماری متوسط مولکولهای شرکت کننده در واکنش می‌باشد، سینتیک شیمیایی اطلاعی از حالت انرژیتیکی یا وضع فضایی مولکولها را بطور جداگانه ارائه نمی‌دهد ولی با این وصف مطالعه جنبشی واکنشهای شیمیایی در تفکیک مکانیسمهای پیچیده به مراحل ساده، دارای توانایی و قدرت قابل توجهی می‌باشد. مکانیسم کلی واکنشهای پیچیده‌ای که واکنشگرها تغییرات مرحله‌ای انجام می‌دهند، تنها با مطالعه سینتیکی سرعت یعنی فرایند حاکم بر واکنش از طریق مطالعه سینتیکی قابل تشریح می‌باشد. مدلهای ریاضی که توسط دانشمندان و مهندسان شیمی برای توصیف سینتیک واکنش شیمیایی ارائه شده است، برای درک بهتر فرایندهای شیمیایی مانند تجزیه مواد غذایی، رشد میکروارگانیزم‌ها، تجزیه استراتوسفری و شیمی پیچیدهٔ سیستم‌های بیولوژیکی بکار می‌رود. این مدل‌ها همچنین می‌تواند برای اصلاح رآکتورهای شیمیایی، بهینه سازی بازده، از بین بردن محصولات زیان آور برای محیط زیست و. . . استفاده شود. سرعت یک واکنش متناسب با ضرایب استوکیومتری در معادله موازنه شدهآن واکنش است و سرعت نسبت به ماده ای که ضریب کمتری دارد کمتر است و نسبت به ماده ای که ضریب بیشتری دارد بیشتر است. اگر چند گونه در معادله موازنه شدهواکنش ضرایب استوکیومتری یکسانی داشته باشند سرعت واکنش نسبت به آن ها یکسان است. سرعت واکنش با سرعت متوسط گونه هایی برابر است که ضرایب استوکیومتری آنها 1 باشد. با تقسیم سرعت متوسط مصرف یا تولیدیک ماده شرکت کننده در واکنش بر ضرایب استوکیومتری آن در معادله موازنه شده، سرعت واکنش به دست می آید.
در این صفحه تعداد 436 مقاله تخصصی درباره سینتیک شیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سینتیک شیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سینتیک شیمیایی; mathematical modeling; chemical kinetics; associated petroleum gas; low temperature steam conversion; catalysis; Jacobian matrix; Rosenbrock's method; high-dimensional optimization; direct search method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سینتیک شیمیایی; Chemical kinetics; Wood short rotation coppice; Thermogravimetry and drop tube furnace; Technical and financial feasibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سینتیک شیمیایی; AE; algebraic equation; AV; algebraic variable; DAE; differential algebraic equation; DE; differential equation; DV; differential variable; NMR; nuclear magnetic resonance; ODE; ordinary differential equation; PDAE; partial-differential algebraic equation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سینتیک شیمیایی; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DISOI; direct injection start of injection; DOI; duration of injection; EGR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سینتیک شیمیایی; ODE; ordinary differential equation; PDE; partial differential equation; STR; stirred-tank reactors; CSTR; continuous stirred tank reactors; Chemical kinetics; Adjoint method; Inverse problem; ODE-constrained optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سینتیک شیمیایی; High dimensional model representation; Uncertainty quantification; Global sensitivity analysis; Variance reduction techniques; Fire safety; Chemical kinetics;