همکاری تولید

در این صفحه تعداد 135 مقاله تخصصی درباره همکاری تولید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همکاری تولید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری تولید; Adaptation plan; Adaptation strategy; Participatory governance; Collaborative governance; Co-production; Intervention research; Distributed risk governance; Policy integration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری تولید; Dark fermentation; Two-stage process; Hydrogen; Methane; Co-production; Maize silage; COD; Chemical oxygen demand; CSTR; Continuously stirred tank reactor; DMS; Dried maize silage; HAc; Acetic acid; HBu; Butyric acid; HCB; H2-consuming bacteria; HPB; H2 p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری تولید; Community-based participatory research; Participatory mapping; Older adults; Aging-in-place; Policy and practice; Qualitative research; Co-production;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری تولید; Co-production; Self-management; Healthcare communication; Long-term conditions; Clinician-patient communication; Patient engagement; Interaction analysis; Primary care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری تولید; Customer experience; Organizational strategies; Customer capabilities; Customer resources; Customer variability; Combined KSAs; Value co-creation; Co-production;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری تولید; Uncertain demand; Co-production; Sequence-dependent setup time; Production capacity constraint; Safety stock; Wood remanufacturing industry;