آشنایی با موضوع

بهینه سازی محدود (Constrained optimization): هدف از بهینه‌سازی یافتن بهترین جواب قابل قبول، با توجه به محدودیت‌ها و نیازهای مسأله است. برای یک مسأله، ممکن است جواب‌های مختلفی موجود باشد که برای مقایسه آنها و انتخاب جواب بهینه، تابعی به نام تابع هدف تعریف می‌شود. انتخاب این تابع به طبیعت مسأله وابسته است. به عنوان مثال، زمان سفر یا هزینه از جمله اهداف رایج بهینه‌سازی شبکه‌های حمل و نقل می‌باشد. به هر حال، انتخاب تابع هدف مناسب یکی از مهمترین گام‌های بهینه‌سازی است. گاهی در بهینه‌سازی چند هدف به طور همزمان مد نظر قرار می‌گیرد؛ این گونه مسائل بهینه‌سازی را که دربرگیرنده چند تابع هدف هستند، مسائل چند هدفی می‌نامند. ساده‌ترین راه در برخورد با این گونه مسائل، تشکیل یک تابع هدف جدید به صورت ترکیب خطی توابع هدف اصلی است که در این ترکیب میزان اثرگذاری هر تابع با وزن اختصاص یافته به آن مشخص می‌شود. هر مسأله بهینه‌سازی دارای تعدادی متغیر مستقل است که آنها را متغیرهای طراحی می‌نامند که با بردار n بعدی x نشان داده می‌شوند. هدف از بهینه‌سازی تعیین متغیرهای طراحی است، به گونه‌ای که تابع هدف کمینه یا بیشینه شود. مسائل مختلف بهینه‌سازی به دو دسته زیر تقسیم می‌شود: الف) مسائل بهینه‌سازی نامحدود: در این مسائل هدف، بیشینه یا کمینه کردن تابع هدف بدون هر گونه محدودیتی بر روی متغیرهای طراحی می‌باشد. ب) مسائل بهینه‌سازی محدود: بهینه‌سازی در اغلب مسائل کاربردی، با توجه به محدودیت‌هایی صورت می‌گیرد؛ محدودیت‌هایی که در زمینه رفتار و عملکرد یک سیستم می‌باشد و محدودیت‌های رفتاری و محدودیت‌هایی که در فیزیک و هندسه مسأله وجود دارد، محدودیت‌های هندسی یا جانبی نامیده می‌شوند. معادلات معرف محدودیت‌ها ممکن است به صورت مساوی یا نامساوی باشند که در هر مورد، روش بهینه‌سازی متفاوت می‌باشد. به هر حال محدودیت‌ها، ناحیه قابل قبول در طراحی را معین می‌کنند.
در این صفحه تعداد 433 مقاله تخصصی درباره بهینه سازی محدود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بهینه سازی محدود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی محدود; Computational intelligence; Grey wolf optimizer (GWO); Unit commitment (UC); Quantum computing; Power system optimization; Constrained optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی محدود; Breakdown point; Constrained optimization; Heuristic algorithm; Least trimmed squares estimator; Multicollinearity; Ridge estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی محدود; Multi-objective problems; Multi-objective optimisation; Multi-Objective particle swarm optimisation; MOPSO; Hand posture estimation; Particle Swarm Optimization; Heuristic algorithm; Metaheuristics; Constrained optimization; Benchmark;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی محدود; Multi-objective optimization; Spotted hyena optimizer; Constrained optimization; Constrained engineering design problems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی محدود; Optimization techniques; Metaheuristics; Constrained optimization; Unconstrained optimization; Benchmark test functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی محدود; Quality control; Acceptance sampling; Constrained optimization; Integer nonlinear programming; Poisson defect rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی محدود; Propeller; High-Speed propeller; Multi-objective optimization; Constrained optimization; Genetic algorithm; BEM; RANSE; Propeller cavitation; Cavitation tunnel measurements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی محدود; Environmental performance indicators; Indicator dependency; Score correlation; Degree of influence; Constrained optimization; Planning strategies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی محدود; constrained least squares; constrained optimization; convex hull; datum; Gauss map; least squares; fitting; optimization; planar datum; singular value decomposition; total least squares
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی محدود; Automatic network clustering; Density-based technique; Community detection; Graph partitioning; Constrained optimization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی محدود; Multi-objective optimization; Constrained optimization; Expensive black-box optimization; Surrogate model; Radial basis function;