آشنایی با موضوع

ماده حاجب پزشکی یا ماده کنتراست زا پزشکی Contrast agent ماده‌ای است که برای افزایش کنتراست مایعات و ساختارها در تصویربرداری پزشکی بکار می رود. ماده حاجب پزشکی امواج فراصوت یا انرژی الکترومغناطیس حاصل از منابع خارجی را جذب می‌کند و یا تغییر می دهد و به این دلیل متفاوت از پرتودارو می باشد که دارویی است که با یک یا چند نوع ایزوتوپ نشانه گذاری شده است و از خود پرتوزایی میکند. ماده حاجب پزشکی معمولاً به منظور افزایش پدیداری لوله گوارشی و رگ خونی استفاده می شود. مواد حاجب پزشکی شامل انواع گوناگونی می‌باشند که بر اساس نوع تصویربرداری پزشکی که در آن کاربرد دارند دسته بندی می‌شوند. رایج ترین نوع ماده حاجب پزشکی، ماده حاجب پرتونگاری می باشد که برای افزایش کنتراست در تصویربرداری پرتونگاری بکار می رود. در کل ماده حاجب یا همان کنتراست زا به ماده ای گفته می شود که به عنوان فاکتوری برای بالا بردن میزان کنتراست در پرتونگاری در حیطه تصویر برداری پزشکی و همچنین فیزیک پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. تقسیم بندی مواد حاجب: به طور کلی مواد حاجب را براساس افزایش یا کاهش تفاوت جذب میان بافت های مجاور به دو دسته عمده تقسیم بندی می کنند: 1- مواد حاجب منفی یا کنتراست های شفاف: عدد اتمی آنها پایین است. پرتوهای ایکس را به میزان کمتری در خود جذب می کنند. عوامل تابش را در آنها باید کاهش داد. در فیلم پرتونگاری تصویر تیره دارند. برروی صفحه فلوروسکوپی یا تلویزیون تصویر روشن ایجاد می کنند. اکسیژن، دی اکسید کربن، هوا و اکسید نیترو مثال های خوبی از این دسته مواد می باشند که البته امروزه کمتر کاربرد دارند. 2- مواد حاجب مثبت یا کنتراست های کدر: عدد اتمی آنها بالاست. پرتوهای ایکس را به میزان بیشتری در خود جذب می کنند. عوامل تابش را در آنها باید افزایش داد. در فیلم پرتونگاری تصویر سفید دارند. بروی صفحه فلوروسکوپی یا تلویزیون تصویر تیره ایجاد می کنند. نظیر ترکیبات یددار و ترکیبات باریم. ماده حاجب سونوگرافی: از ماده حاجب ریز حبابی در سونوگرافی و به ویژه در پژواک نگاری قلب به منظور تشخیص شانت قلبی استفاده می شود. این ریز حباب ها از جنس سرم نرمال سالین می باشند و به اندازه کافی بزرگ هستند که نتوانند وارد مویرگ‌های شش شوند و بنابراین به هنگام تصویر برداری تنها در صورت وجود شانت نامعمول راست به چپ این ریز حباب‌ها در سمت چپ قلب دیده می‌شوند. ساختار مواد حاجب ریز حبابی اغلب شامل میزان کمی از نیتروژن و فلوئوروکربن می‌باشد که توسط پوسته‌ای از جنس پروتئین یا لیپید یا پلیمر تقویت و حمایت می‌شوند. البته این مواد حاجب ریز حبابی به اندازه کافی کوچک هستند که بتوانند از طریق مویرگ‌ها وارد بطن چپ قلب شوند و کنتراست تصویر از ناحیه و پدیداری دیوارهای بطن در تصویر را افزایش دهند. تفاوت میان چگالی دیوار مایع اطراف ریز حباب و گاز درون آن فراصوت را به شدت پراکنده و به سمت دستگاه سونوگرافی بازتاب می‌کند و این فرایند پشت پخش سبب ایجاد میزان بالای سیگنال در مایعات حاوی ریز حباب ها می‌شود که در تصویربرداری نیز قابل مشاهده می باشد.
در این صفحه تعداد 363 مقاله تخصصی درباره ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Cit; citric acid; MIC; minimum inhibitory concentration; MBC; minimum bactericidal concentration; IZD; inhibition zone diameter; MGd; gadolinium motexaphyrin; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide; ROS; reactive oxygen species; MRI; Magnetic Resonance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; ICP-MS; Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; GBCAs; Gadolinium Based Contrast Agents; CNS; Central Nervous System; NSF; Nephrogenic Systemic Fibrosis; LOQ; Limit of quantification; FDA; Food and Drug Administration; Gadolinium; Contrast agents; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Magnetic nanoclusters; Bi-magnetic systems; Microemulsions; Contrast agents; Magnetic hyperthermia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Photoacoustic tomography; Contrast agents; Lymph vessels; 3D-real-time imaging systems; Ultrasonic transducer arrays; Light wavelength dependence of photoacoustic signals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Nanomaterials; Silica nanoparticles; Multimodal imaging; Theranostic; Contrast agents; Real-time molecules monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Aβ; amyloid-β peptide; AD; Alzheimer's disease; ASBA; 2-amino-5-sulfobenzoic acid; BDC; 1-4-benzendicarboxylate; BHC; mellitic acid; BIMB; 1,4-bis(1H-imidazol-1-yl)butane; 2,2ˊ-Bipy; 2,2′-Bipyridine; 4,4ˊ-Bipy; 4,4′-Bipyridine; BPTC; 3,3′,5,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Contrast-enhanced ultrasound; Focal liver lesions; Computer-aided detection; Reference frame; Automation; Reproducibility; Liver cancer; Ultrasound; Contrast agents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Photoacoustic imaging; Semiconducting polymer nanoparticles; Tumor imaging; Contrast agents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Xenobiotics; Contrast agents; Gadolinium; UV radiation; Speciation analysis; AOP; Advanced oxidation process; ESI-MS; Electrospray ionization mass spectrometry; HILIC; Hydrophilic interaction liquid chromatography; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Informed consent; Radiology; Contrast agents; Lex artis; Responsibility; Litigiousness; Consentimiento informado; Radiología; Contraste; Lex artis; Responsabilidad; Litigiosidad;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Infection; Alzheimer's disease; Amyloid plaques; Antimicrobial peptides; Contrast agents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Photoacoustic imaging; Photoacoustic pressure; Physicochemical properties; Metal nanoparticles; Polymer nanoparticles; Contrast agents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; contrast agents; diabetic cardiomyopathies; echocardiography; exercise test; perfusionBP, blood pressure; CBF, capillary blood flow; ECG, electrocardiography; E/Em, ratio of early diastolic mitral inflow and septal annular velocities; Em, early diastolic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Dendrimers; Molecular imaging; Contrast agents; Organic/inorganic nanohybrids; Radionuclide-based imaging; Cancer diagnosis; 3D; 3-dimensional; ACPPD; ACPPs conjugated dendrimers; ACPPs; activatable cell-penetrating peptides; Ag DENPs; dendrimer-entrapped
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Contrast agents; Calcium determination; Interference; Gadodiamide; Gadobenate dimeglumine; Gadoxetate disodium; Gadobutrol; Gadoteridol; Pseudohypocalcemia; Pseudohypercalcemia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Photoacoustic pressure; Size-dependent effect; Metal nanoparticles; Photoacoustic imaging; Contrast agents; Nanosecond laser pulse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Echocardiography; Contrast agents; Safety; AE; Adverse event; LV; Left ventricular; SAE; Serious adverse event; UCA; Ultrasound contrast agent; VT; Ventricular tachycardia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Gadolinium chelates; Gadolinium; Contrast agents; Safety; Juvenile toxicity; Immaturity of renal function.GC, gadolinium chelate; PND, postnatal day; MRI, magnetic resonance imaging; CT, computed tomography; NSF, nephrogenic systemic fibrosis; EMA, Europe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; Microvessels; Quantification; Plaque neovascularization; Contrast-enhanced ultrasound; Vasa vasorum; Microbubbles; Contrast agents; Carotid plaque;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده حاجب پزشکی، ماده کنتراست زا پزشکی; AU; arbitrary units; CD; Crohn's disease; EC; endothelial cell; GALT; gut-associated lymphoid tissue; GI; gastrointestinal; ICAM-1; intercellular adhesion molecule-1; IV; intravenous; IHC; immunohistochemical; IBD; inflammatory bowel disease; MAdCAM-1; mu