آشنایی با موضوع

تاریخچه تصویربرداری مغز در دهه ۱۹۰۰ با یک روش که pneumoencephalography نامیده شد، آغاز شد. این فرایند شامل خشک کردن مایع مغزی نخاعی از اطراف مغز و جایگزینی آن با هوا، اکسیژن یا هلیوم ست، این عمل تفاوت چگالی نسبی مغز و اطراف آن را باعث می‌شود و از این طریق درتصویربرداری با استفاده از x-ray، مغز بهتر نمایش داده می‌شود. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ روش‌های MRI و CT وارد عرصهٔ تصویربردای مغز شدند. تکنولوژیهای جدید MRI و CT به طرز قابل توجهی ایمن تر بودند و جزئیات بیشتری را در اختیار محققان قرار می‌دادند. نسل بعدی اسکن‌های مورد استفاده برای مغز SPECT و PET بودند که به دانشمندان اجازه می‌دادند عملکرد مغز را بررسی کنند روشهای MRI و PET برای تصویربرداری از مغز انسان به طور وسیعی استفاده می شوند، ولی‌ استفاده از میدان مغناطیسی در MRI، استفاده آنرا در افرادی که دارای لوازم مصنوعی‌ فلزی خاصی نظیر ضربانساز قلبی یا تحریک کننده عمقی مغز (DBS) یا حلزون مصنوعی گوش هستند محدود می‌کند. در روش PET هم از تشعشع استفاده می شود که نمی‌توان آنرا به کرّات در بیمار استفاده کرد. علاوه بر این در هر دو روش بیمار باید بیحرکت باشد تا بتوان تصویربرداری انجام داد که این امر تصویر برداری را در بیمارانی که نمی توانند بیحرکت باشند یا در کودکان دشوارتر می‌کند . تکنیک های الکتروفیزیولوژی بر ثبت فعالیت های نورونی، براساس تغییرات پتانسیل غشاء استوار است. روش های اسکن مغز بر پایه کنترل متابولیسم انرژی توسط نورون ها قرار گرفته است. گرادیان های الکتروشیمیایی که مسئول ورود و خروج یون ها (و مبنای فعالیت سیناپسی و پتانسیل عمل) هستند، برای انجام فعالیت های خود نیازمند انرژی هستند. تامین کننده این انرژی، اکسیداسیون گلوکز است. گلوکز و اکسیژن از طریق جریان خون مغز به نورون ها می رسد. به دلیل وجود ارتباط خونی این جریان خون در مقابل فعال نورونی،افزایش می یابد. این پدیده با سرعت زیادی صورت می گیرد. ابزارهای تصویربرداری از مغز، این تغییرات موضعی جریان خون را محاسبه می کند و از آنها به عنوان شاخصی از فعالیت نورونی بهره می برد. اولین تکنیکی که فعالیت مغزی را نمایش می داد PET نام گرفت؛ تکنیکی غیر مهاجم که در ضمن نیازی به تزریق ماده رادیواکتیو نیز ندارد. این خصوصیات طیف بیشتری از افراد را در تمام گروه های سنی قادر به انجام اسکن مغز می کند.
در این صفحه تعداد 438 مقاله تخصصی درباره تصویربرداری از مغز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تصویربرداری از مغز
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری از مغز; APOE; Apolipoprotein E; Mitochondria; Neuroenergetics; Brain imaging; fMRI; FDG PET; Cytochrome oxidase; Biomarkers; Alzheimer's disease; Energy metabolism; Neurodegeneration;
مقالات ISI تصویربرداری از مغز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری از مغز; Manganese; Neurotoxicity; Brain imaging; Occupational environmental exposure; Neurodevelopmental effects; Developmental origins of adult disease; Neurodegenerative effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری از مغز; ANS; autonomic nervous system; EKG; electrocardiogram; GA; gestational age; HF; high-frequency; HR; heart rate; HRV; heart rate variability; IVH; intraventricular hemorrhage; LF; low-frequency; MRI; magnetic resonance imaging; NEC; necrotizing enterocolit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری از مغز; Cerebellum; Cerebellar lesion; Transcranial magnetic stimulation; Transcranial direct current stimulation; Cognition; Verbal processing; Sematic prediction; Verbal memory; Non-invasive brain stimulation; Brain imaging; Functional magnet resonance imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری از مغز; Anorexia nervosa; Brain imaging; Bulimia nervosa; Eating disorders; Neuroendocrinology; Reward; ABA; activation-based anorexia; AN; anorexia nervosa; ANR; anorexia nervosa restrictive subtype; ANB; anorexia nervosa binge-purging subtype; ACC; anterior cin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری از مغز; CABG; Coronary Artery Bypass Grafting; CAD; Coronary Artery Disease; MRI; Magnetic Resonance Imaging; PCI; Percutaneous Coronary Intervention; UDES; Utrecht Diabetic Encephalopathy Study; Coronary artery disease; Brain imaging; Cognitive function; Neurops
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری از مغز; Brain imaging; Pruritus; Psychological intervention; Non-invasive brain stimulation; Scratching; ACC; anterior cingulate cortex; aIC; anterior part of the insular cortex; AD; atopic dermatitis; AT; autogenic training; BT; behavioral treatment; DE; dermato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری از مغز; brain pathology; prematurity; outcome; brain imaging; CBL; Cerebellum; CGM; Cortical gray matter; CWM; Cerebral white matter; DGM; Deep gray matter; GA; Gestational age; IQ; Intelligence quotient; IVH; Intraventricular hemorrhage; MABC2; Movement Assessme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری از مغز; Memory; Reconsolidation window; Recurrent mood disorders; Stress; Habit memory representational memory; Striatum; Amygdala; Cognitive behavior therapy; Extinction training; Brain imaging; Epigenetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری از مغز; Glia; Major depressive disorder; Anxiety disorders; Early trauma; Brain imaging; Astrocyte; Oligodendrocyte; Microglia; Radial glia; Psychiatric disorders;