اعتبار سنجی متقابل

در این صفحه تعداد 470 مقاله تخصصی درباره اعتبار سنجی متقابل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اعتبار سنجی متقابل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی متقابل; CP-2; Chebyshev polynomials of class 2; MIFS-CR; Mutual Information-based Feature Selection with Class-dependent Redundancy; PR; Polynomial regression; PLSR; partial least squares regression; PCPR; partial Chebyshev polynomials regression; MCPR; Multi-var
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی متقابل; alpha-fetoprotein; antibody; aptamer; chrionic somatomammotropin hormore; cross-validation; elastic net; gene ontology; gestational age; glypican 3; granulins; Janus kinase/signal transducer and activator of transcription; Luminex; macrophage colony-stimu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی متقابل; Metrics thresholds; Class-level metrics; Object-oriented metrics; Faults; Fault-proneness prediction; Machine learning; Clustering; Cross-validation; Code quality; Object-oriented programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی متقابل; Neuroimaging; Structural magnetic resonance imaging; Machine learning; Predictive modeling; Alzheimer; Autism; Multiple sclerosis; Parkinson; SVMs; Ensembling; Cross-validation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی متقابل; Activated sludge process; Cross-validation; Digital imaging; Modelling; Pulp and paper industry; Variable selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی متقابل; Rock burst; BN-Bayesian networks; Naïve Bayes classifier; Tree augmented Naïve Bayes classifier; BN augmented Naïve Bayes classifier; Incomplete data; Cross-validation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی متقابل; GC × GC; comprehensive two-dimensional gas chromatography; CV; cross-validation; LV; latent variable; NRMSE; mean normalized root mean square error; RMSECV; root mean square error of the cross-validation; Comprehensive two-dimensional chromatography; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی متقابل; CV; cross-validation; FE; fixed effects; IQR; interquartile range; STA; surface trend analysis; EIA; Energy Information Administration (U.S.); kft; thousand feet; MASE; mean absolute scaled error; Mbbl; thousand barrels; Mbbl/d; thousand barrels a day; MM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی متقابل; MN; Minnesota; MN DNR; Minnesota Department of Natural Resources; LCLUC; Land cover and land use change; PNV; Potential natural vegetation; RF; Random Forests; NMDS; Non-metric multidimensional scaling; m; Meters; C; Celsius; CV; Cross-validation; Species
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی متقابل; CV; cross-validation; EP; expectation propagation; GP; Gaussian process; LPD; log predictive density; MAP; maximum a posteriori; PSRV; polar supply and research vessel; Ice loads; Ice conditions; Ice thickness; Prediction; Bayesian statistics; Gaussian pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی متقابل; QSAR; Quantitative Structure-Activity Relationship; LD50; lethal dose 50; ANN; artificial neural networks; BFGS; Quasi-Newton back propagation algorithm; RMS; root mean square error; REACH; Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعتبار سنجی متقابل; Recursive network MEV; Contraction mapping; Integrated network; Recursive cross-nested; Value iteration; Maximum likelihood estimation; Cross-validation;