شکست دو ردیف

در این صفحه تعداد 174 مقاله تخصصی درباره شکست دو ردیف که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شکست دو ردیف (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; Anticancer activity; Apoptosis; DNA repair; Glioblastoma; Seaweed compounds; Temozolomide; AIC; 5-aminoimidazole-4-carboxamide; Akt; Protein kinase B (PKB); AP site; apurinic/apyrimidinic site; AP-1; activator protein-1; APE-1; AP endonuclease; Bax; Bcl-2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; HPCs; hepatic progenitor cells; mtROS; mitochondrial reactive oxygen species; DEN; diethylnitrosamine; SPCs; stem/progenitor cells; HSCs; hematopoietic stem cells; NSCs; neural stem cells; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; FBS; fetal bovine serum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; AAV; Adeno-associated virus; ARHL; age-related hearing loss; Cas9; CRISPR-associated nuclease 9; CRISPR; clustered, regularly interspaced, short palindromic repeat; crRNA; CRISPR RNA; dCas9; defective Cas9; DSBs; double-strand breaks; gRNA; guide RNA; HDR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; antibiotics; E. coli, metabolomics; oxidative stress; reactive oxygen species; lipid peroxidation; protein carbonylation DNA damage; double-strand breaks
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; ABR; Auditory Brainstem Response; DNA; deoxyribonucleic acid; DSB; double-strand breaks; Gy; Gray; kHz; kilohertz; mtDNA; mitochondrial DNA; MV; megavolt; RISNHL; radiation-induced sensorineural hearing loss; RNS; reactive nitrogen species; ROS; reactive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; AA; L-ascorbic acid; BSO; buthionine sulfoximine; carboxy-H2DCFDA; 6-carboxy-2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate; DCF; dichlorofluorescein; DEM; diethyl maleate; DSB; double-strand breaks; DTNB; dithiobis-2-nitrobenzoic acid; MTT; 3-(4,5-dimeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; DSB; double-strand breaks; HR; homologous recombination; NHEJ; non-homologous end-joining; PARP; poly(ADP-ribose) polymerase; PAR; poly(ADP-ribose); MTT; methyl thiazolyl; PI; propidium iodide; SD; standard deviations; SSB; single strand break; γH2AX; ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; DSB; double-strand breaks; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; WB; western blot; FC; flow cytometry; HCS; high content screening; PAHs; polyaromatic hydrocarbons; WHO FCTC; World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control; CCK8; cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; ALT; Alternative lengthening of telomeres; APBs; ALT-associated PML bodies; BIR; Break-induced replication; CO-FISH; Chromosome orientation fluorescence in situ hybridization; DDR; DNA damage response; DOX; Doxycycline; DSBs; Double-strand breaks; HR; Hom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; CHK1; checkpoint kinase 1 human protein; CHK2; checkpoint kinase 2 human protein; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; DSB; double-strand breaks; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; GSH; glutathione; γH2AX; phosphorylated H2AX; MRN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; BNST; bed nucleus of the stria terminalis; DSBs; double-strand breaks; GSK3β; glycogen synthase kinase 3 β; MAPK; mitogen-activated protein kinase; mPFC; medial prefrontal cortex; PBS; phosphate-buffered saline; γH2AX; Histone H2A-X phosphorylated at s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; EA; esophageal atresia; TEF; tracheoesophageal fistula; FANCA; Fanconi anemia complementation group A; AEG syndrome; anophthalmia-esophageal-genital syndrome; VACTERL syndrome; vertebral, anal, cardiac, tracheo-esophageal, renal, limb syndrome; CADD score
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; DDA; DNA damage array; DSBs; DNA double stranded breaks; GI; genetic interaction; HR; homologous recombination; HU; hydroxyurea; MMEJ; micro-homology mediated end joining; NHEJ; non-homologous end joining; PPI; protein-protein interaction; c-NHEJ; classic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; DSB; double-strand breaks; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGTA; ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid; FBS; fetal bovine serum; FISH; fluorescence in situ hybridization; mbr; major breakage re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; GO; gene ontology; IR; ionising radiation; ROS; reactive oxygen species; Sr; strontium; UV-B; ultraviolet-B; DSB; double-strand breaks; SSB; single-strand breaks; RGR; relative growth rate; β; beta; γ; gamma; Duckweed; Ionising radiation; Radiation effe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; L-2-HGA; l-2-hydroxyglutaric aciduria; L-2-HG; l-2-hydroxyglutaric acid; D-2-HGA; d-2-hydroxyglutaric aciduria; D-2-HG; d-2-hydroxyglutaric acid; 2-HG; 2-hydroxyglutaric acid; LC; l-carnitine; L2HGDH; l-2-hydroxyglutarate dehydrogenase gene; D2HGDH; d-2-h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; VPA; valproic acid; HU; hydroxyurea; IR; ionizing radiation; DSBs; double-strand breaks; HR; homologous recombination; RPA; replication protein A; RPA2-p; hyperphosphorylation of RPA2; wtRPA2; wild-type RPA2; muRPA2; hyperphosphorylation mutant RPA2; HDAC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; Pancreatic cancer; Mitotic arrest; DNA damage; Apoptosis; c-Jun N-terminal kinase; Trichodermin; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Bcl-xL; B-cell lymphoma extra long; CDK; cyclin-dependent kinase; Cdc; cell division cycle; DSBs; double-strand breaks; DUSP1; dual
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; AKI; acute kidney injury; ATM; ataxia telangiectasia mutated; DSBs; double-strand breaks; MRN; Mre11, Rad50, and Nbs1; NQO1; NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1; NAD; nicotinamide adenine dinucleotide; NQO1; NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1; PARP1; poly[ADP-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; RFNC-VNIIEF; Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Research Institute of Experimental Physics; IR; ionizing radiation; cfDNA; cell-free DNA; cfrDNA; cell-free rDNA; DSB; double-strand breaks; gDNA; genomic DNA; PBS; phosphate buffer saline; bp; b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; CRISPR; Crop improvement; dCas9; Epigenetics; Gene editing; Gene regulation; CRISPRa; CRISPR activation; CRISPR-Cas; Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats - CRISPR associated proteins; CRISPRi; CRISPR interference; crRNA; CRISPR RNA; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; AbDNA; antibodies to DNA; IR; ionizing radiation; cfDNA; cell free DNA; ecDNA; extra-cellular DNA; DDR; DNA damage response; DSB; double-strand breaks; LMA; low-melting-point agarose; NMA; normal-melting-point agarose; NPP; nuclear power plant; PBS; phosp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست دو ردیف; ROS; reactive oxygen species; H2O2; hydrogen peroxide; NAC; N-acetylcysteine; MN; micronuclei; DSBs; double-strand breaks; MSF; primary mouse skin fibroblasts; Micronuclei; Genomic instability; p53; Oxidative stress; Replication stress;