قابلیت های پویا

در این صفحه تعداد 180 مقاله تخصصی درباره قابلیت های پویا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده قابلیت های پویا
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابلیت های پویا; Purchasing; Strategic planning; Dynamic capabilities; Learning; Supplier relationships; Supply chain risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابلیت های پویا; Dynamic marketing capabilities; Dynamic capabilities; Market orientation; IT support for CRM; IT infrastructure
مقالات ISI قابلیت های پویا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابلیت های پویا; Dynamic capabilities; Multi-sided platforms; Digital ecosystems; Business models; Value creation; Value capture; Complementary assets; Integrative capabilities; Network effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابلیت های پویا; Internet of Things; Dynamic capabilities; Dynamic data and information processing; Operational agility; Data and knowledge intensive services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابلیت های پویا; Corporate level strategy; Dynamic capabilities; Corporate innovation; Market disruption; Innovation capability; Strategic planning; Organizational practices; Innovation culture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابلیت های پویا; Environmental protection; Process safety; Electric utility; Electric system; Industry 4.0; Soft System Methodology (SSM); Dynamic capabilities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابلیت های پویا; Project capabilities; Operational capabilities; Dynamic capabilities; Organisational routines; Infrastructure projects; Heathrow Terminal 2; Systems lifecycle; Project-operations transition; Operational readiness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابلیت های پویا; Innovation capability; Dynamic capabilities; Microfoundations; Capacidade de inovação; Capacidades dinâmicas; Microfundamentos; Capacidad de innovación; Capacidades dinámicas; Microfundamentos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابلیت های پویا; L26; L14; L66; M1; Interorganizational relationships; Closure; Entrepreneurial orientation; Dynamic capabilities; Suppression effect;