آشنایی با موضوع

مسئله مقادیر ویژه (Eigenvalue problem) (یا مسئله مقادیر ذاتی) مربوط به ماتریس‌ها و عمل‌گرها از جمله اساسی‌ترین و ذاتی‌ترین، و به همین جهت، پرکاربردترین مباحث و ابزار در بسیاری از زمینه‌ها و میدان‌های علوم و فنون قدیم و جدید می‌باشد. در اکثر مسائل مهندسی با مساله مقدار ویژه برخورد می کنیم حل مساله مقدار ویژه دربردارنده اطلاعات فیزیکی مهمی درمورد رفتار دینامیکی می باشد و درواقع مقادیر ویژه و بردارهای ویژه مشخصات معادلاتی هستند که رفتارسازه را شبیه سازی می کند. روشهای متعددی عددی برای حل معادله مقادیر ویژه برای تعیین بردارهای ویژه و ماتریس قطری مقادیر ویژه وجود دارد.
در این صفحه تعداد 273 مقاله تخصصی درباره مسئله مقادیر ویژه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مسئله مقادیر ویژه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسئله مقادیر ویژه; Eigenvalue problem; Finite element method; A posteriori error estimates; Discontinuous Galerkin method; Primary: 65N30; Secondary: 65N25; 65N15;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسئله مقادیر ویژه; 35K59; 35Q92; 65G20; 65N35; Rigorous numerics; Cross-diffusion; Steady states; Eigenvalue problem; Spectral analysis; Fixed point argument;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسئله مقادیر ویژه; Multi-label classification; Dimensionality reduction; Feature extraction; Linear discriminant analysis; Hilbert-Schmidt independence criterion; Eigenvalue problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسئله مقادیر ویژه; Inverse problem; Shape optimization; Eigenvalue problem; Linear elasticity; Adjoint method; Method of fundamental solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسئله مقادیر ویژه; Asymptotic expansion homogenization method; SOTS finite element algorithm; Modal analysis; Eigenvalue problem; Axisymmetric and spherical symmetric structure; Periodic configuration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسئله مقادیر ویژه; Multi-label classification; Dimensionality reduction; Feature extraction; Principal component analysis; Hilbert–Schmidt independence criterion; Eigenvalue problem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسئله مقادیر ویژه; Optical responses; Nanostructures; Multiscale modeling and computation; Maxwell equations; Ehrenfest dynamics; Time-dependent current density functional theory; Resonant condition; Eigenvalue problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسئله مقادیر ویژه; Elastic discrete systems; Random perturbations; Transmission properties; Localisation; Transfer matrix; Eigenvalue problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسئله مقادیر ویژه; Scaled boundary finite element method (SBFEM); Sloshing analysis; Cylindrical tank of arbitrary cross-section; Eigenvalue problem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسئله مقادیر ویژه; Spectral scheme; Kohn-Sham density functional theory; Spherical harmonics; Spherical Bessel functions; Computational efficiency; Spectral convergence; Parallel scaling performance; Eigenvalue problem; LOBPCG; Chebyshev filtering; Nano clusters; Super at
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسئله مقادیر ویژه; Eigenvalue problem; Characteristic value problem; Stability; Adomian Decomposition Method; Differential Transform Method