آشنایی با موضوع

عملکرد مبتنی بر شواهد ابتدا در علوم پزشکی تحت عنوان پزشکی مبتنی بر شواهد رایج شد و به سرعت در سایر رشته های علمی مورد استقبال قرار گرفت. علومی مانند فیزیوتراپی، تصمیم گیری، روانشناسی، مدیریت، پرستاری و. . . از این رویکرد جدید علمی استفاده کردند. متاسفانه انسانها معمولاً در ابتدا براساس بعضی شواهد به یک باورخاص می‌رسند و سپس در بین انبوه اطلاعات به دنبال تأیید باورخود می‌گردند! و ما می‌دانیم حتی اگر آن باور غلط نیز باشد، احتمال یافتن شواهد تأیید کنندة آن در بین این حجم اطلاعات کاملاً امکان پذیر است. در این بین عملکرد مبتنی بر شواهد رویکرد تازه و متفاوتی است که به ما می‌آموزد ابتدا به جستجو و نقد اطلاعات بپردازیم و سپس باورهای خود را شکل دهیم.
در این صفحه تعداد 800 مقاله تخصصی درباره عملکرد مبتنی بر شواهد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده عملکرد مبتنی بر شواهد
مقالات ISI عملکرد مبتنی بر شواهد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مبتنی بر شواهد ; Knee arthroplasty; Registries; Evidence-based practice; Prótesis total de rodilla; Registro; Medicina basada en la evidencia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مبتنی بر شواهد ; Curriculum; Evidence-based practice; Nursing; Review, systematic; Students; Teaching; Translational medical research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مبتنی بر شواهد ; evidence-based practice; fluid management; heart failure; intravenous fluid; sepsis; surgical outcomes; volume overload;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مبتنی بر شواهد ; ASSIST; Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test; AUD; Alcohol use disorder; BT; Brief treatment; BUP/NX; Buprenorphine/naloxone; CC; Collaborative care; CI; Confidence interval; CIDI; Comprehensive International Diagnostic Interview; DSM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مبتنی بر شواهد ; OSCE; simulation; patient safety; evidence-based practice; academic-practice partnerships; mentors; clinical performance; assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مبتنی بر شواهد ; Informatics; Neurodegenerative disease; Biomarker; Clinical decision support; Precision medicine; Evidence-based practice; Alzheimer's disease; Learning healthcare; Machine learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مبتنی بر شواهد ; Vascular access; hemodialysis; trials; outcomes; outcome measures; standardized outcomes; outcome reporting; evidence-based practice; end-stage renal disease (ESRD); ESKD; arteriovenous fistula (AVG); central venous catheter (CVC); arteriovenous graft (AV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مبتنی بر شواهد ; Critical care; Evidence-based practice; Electronic dashboards; Electronic feedback; Performance improvement; Quality improvement; Compliance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مبتنی بر شواهد ; Assessment of Multiple Systematic Reviews checklist; Evidence-based practice; Mental health status; Physical health status; Psychological interventions; Rheumatoid arthritis; Systematic review of reviews;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مبتنی بر شواهد ; De-implementation; Evidence-based practice; Guidelines; Low-value care; Medical overuse quality improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مبتنی بر شواهد ; Attitudes; Decision-making; Evidence-based practice; Experience; Minimally invasive dentistry; Restoration repair;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مبتنی بر شواهد ; Risk-of-bias guidance; Critical appraisal; Systematic reviews; Meta-analyses; Health-care interventions; Evidence-based practice;