آشنایی با موضوع

تفاضل محدود (انگلیسی: Finite difference) تفاضل محدود بیان ریاضی عبارت (f(x + b) − f(x + a می‌باشد. اگر یک تفاضل محدود بر b – a تقسیم شود، خارج قسمت تفاضلی خواهیم داشت. تقریب مشتقات در تفاضل محدود نقش مهمی را در روش‌های تفاضل محدود گرفتن برای راه حل عددی معادلات دیفرانسیل، به خصوص مسائل مقدار مرزی، ایفا می‌کند. روابط بازگشتی معین را می‌توان به صورت معادلات تفاضلی با جایگزین کردن نمادگذاری تکراری با تفاضلات محدود نوشت. امروزه، اصطلاح «تفاضل محدود» به عنوان مترادف تقریبات تفاضل محدود مشتقات، مخصوصاً در زمینه روش‌های عددی می‌باشد. تقریبات تفاضل محدود، در واقع همان خارج قسمت‌های تفاضلی محدود در اصطلاحات به کار رفته در بالا می‌باشد. تفاضلات محدود، موضوع مطالعه اشیای ریاضی خود-اتکای مطلق می‌باشد و افرادی چون: جورج بول(۱۸۶۰)، مایلن تامسون(۱۹۳۳) و کارلی جوردن(۱۹۳۹)، که اصول آن به ایساک نیوتون برمیگردد، در این زمینه کار کردند. در این دیدگاه، احتساب رسمی تفاضل محدود همانند احتساب چیزهای بی‌نهایت کوچک است. روش تفاضل محدود (به انگلیسی: Finite Difference Method) که به اختصار (FDM) نامیده می‌شود، یکی از روشهای عددی برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل است. در این روش مشتق توابع با تفاضلات معادل آنها تقریب زده می‌شود. اساس این روش برای حل معادلات استفاده از تقریب تابع با روش تیلور است. روشهای تفاصل محدود برای یافتن جواب تقریبی معادلات ناویراستوکس تراکم ناپذیر از نقطه نظر دقت و کارایی بمقدار قابل توجهی از یکدیگر متفاوتند. در روشهای تفاصل محدود، گرچه تفاضل های مرکزی از مرتبه دوم هستند، ولی اغلب این روشها دچار ناپایداری عددی می گراند. روش‌های تفاضل محدود یکی از کاربردهای مهم تفاضل محدود در تحلیل عددی، به خصوص در معادلات دیفرانسیلی عددی می‌باشد که هدف در راه حل‌های عددی مرتبه ای و معادلات دیفرانسیلی ناکامل و عادی جزئی می‌باشد. این نظریه مشتقات را در معادلات دیفرانسیل با تفاضلات محدود که آن‌ها را تقریب می‌زند، جایگزین می‌کند. روش‌های نتیجه‌گیری شده، روش‌های تفاضل محدود نام می‌گیرند. کاربردهای رایج روش تفاضل محدود در حیطه علوم کامپیوتر، علوم مهندسی مانند مهندسی حرارت و سیالات در مکانیک و … می‌باشد.
در این صفحه تعداد 794 مقاله تخصصی درباره روش‌های تفاضل محدود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده روش‌های تفاضل محدود
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Inverse heat transfer; Elliptic grid generation; Sensitivity analysis; Finite difference method; Conjugate gradient method; Variable thermal conductivity;
مقالات ISI روش‌های تفاضل محدود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Multi-point injection wells; Superheated steam; Distributions of pressure and temperature; Effect of injection temperature; Finite difference method; Heavy oil recovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Thermoelasticity; Functionally graded laminates; Tolerance averaging technique; Finite difference method; Finite element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Triple diffusion; Mixed convection; Exponentially decreasing free stream velocity; Suction or injection; Non-similar solutions; Quasi-linearization technique; Finite difference method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Distributed-order derivative; Boundary value method; Finite difference method; Quadrature rule; Stability and convergence; High accuracy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; PO2; partial pressure of oxygen; Hb; hemoglobin; SO2; oxygen saturation; DM2; Diabetes mellitus type 2; FDM; finite difference method; IBM; immersed boundary method; VEGF; vascular endothelial growth factor; VCCC; vanished cross-connecting capillaries; RB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Turbulent natural convection; Surface radiation; Heat conduction; Local heater; Solid walls; Finite difference method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Advection equation; Finite difference method; Cartesian grid; Lax-Wendroff procedure; von Neumann stability analysis; 65M06; 65M12;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Borehole heat exchanger; Numerical modeling; Monitoring; Fluid temperature prediction; Boundary condition; BH; borehole; EED; earth energy designer; EHCM; enhanced highly conductive material; FDM; finite difference method; FEM; finite element method; FLS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Photovoltaics; PV cell efficiency; Heat generation; Electrical yield; Finite difference method; Multi-physics modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Severe slugging; Finite difference method; Finite element modeling; Abaqus; Fluid structure interaction; Top-tensioned riser;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Three-dimensional transient thermodynamic analysis; Equivalent temperature method; Fiber metal laminated plate with a coating layer; Laser surface treatment; Finite difference method; Newmark method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Navier-Stokes' equations; Energy stability; Finite difference method; Stability analysis; Computational fluid dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Absorbing Boundary Condition; Numerical analysis; Finite difference method; Perfectly Matched Layer; Optimization methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Finite difference method; Latent heat storage; Phase change material; Prefabricated house; Salt hydrates; Temperature stabilization; Thermal comfort temperature; Thermal energy storage; Wooden house;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; FEM; finite element method; FDM; finite difference method; MAW; multi-anchor wall; PWRC; Public Works Research Center (Japan); PWRI; Public Works Research Institute (Japan); Multi-anchor walls; Numerical modeling; Finite element method; Anchor loads; Rein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Deviation zone evaluation; Coordinate metrology; Finite Difference Method; Genetic Programming; Manufacturing accuracy; Measurement uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌های تفاضل محدود; Finite difference method; Space-time tempered fractional diffusion-wave equation; Integro-differential equation; Unconditional stability; Convergence;